Kolej na świecie Wiadomości

W Kazachstanie debatowano nad przewozami kontenerowymi w relacji Chiny-Europa

W Kazachstanie debatowano nad przewozami kontenerowymi w relacji Chiny-Europa Fot. PKP S.A.

Na początku kwietnia br. w Kazachstanie odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. organizacji przewozów pociągów kontenerowych w relacji Chiny – Europa, która działa na podstawie porozumienia o realizacji przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku zawartego między kolejami z siedmiu państw- informują PKP S.A.

Kluczowym tematem rozmów było podsumowanie zeszłorocznych wyników przewozowych. W 2018 roku wolumen ładunków kontenerowych przewożonych koleją wzrósł o prawie 60 procent. Głównym tematem zorganizowanego w stolicy Kazachstanu posiedzenia było podsumowanie  współpracy i analiza wolumenów towarów przewożonych pociągami kontenerowymi po terytorium Chin, Mongolii, Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec.

W 2018 roku poziom przewozów wyraźnie przewyższył wcześniejsze prognozy Kolei Chińskich i osiągnął wartość (bez uwzględnienia pociągów jadących do Rosji i do Białorusi) o 59% większą w porównaniu z rokiem 2017. Co więcej,  Koleje Chińskie przewidują 10-procentowy wzrost potoków ładunków w 2019 roku. Tak dobre wyniki przewozowe to efekt dużego zaangażowania wszystkich kolei z siedmiu państw- czytamy w komunikacie.

Podkreślono w nim, że rola Grupy PKP w porozumieniu zawartym między siedmioma kolejami jest kluczowa z uwagi na fakt, że pociągi nadawane z Chin przekraczają granicę Unii Europejskiej głównie przez jedno białorusko-polskie przejście graniczne Brześć – Terespol.

Stąd też niezwykle istotna jest kompleksowa modernizacja infrastruktury w rejonie Terespola oraz w pobliżu innych przejść granicznych. Jeszcze w 2018 roku ruszyły pilotażowe przejazdy pociągów towarowych przez przejście graniczne Świsłocz – Siemianówka, a 2019 roku wznowiony zostanie ruch pomiędzy stacjami Wysokolitowsk i Czeremcha- stwierdzają PKP S.A.

Podczas posiedzenia podsumowano również wyniki prac grup roboczych ekspertów działających w ramach Wspólnej Grupy Roboczej (ds. organizacji przewozów i marketingu oraz współdziałania informatycznego) oraz opracowano plany prac na 2019 rok. Jak czytamy, Wspólna Grupa Robocza pozytywnie oceniła działanie grup ekspertów, zwłaszcza w kwestii postępów nad pracami związanymi z podpisaniem porozumień pomiędzy stronami-uczestnikami o elektronicznej wymianie danych.

Gospodarzem IV posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej były Koleje Kazachstańskie. Strona polska reprezentowała była przez przedstawicieli PKP S.A. i PKP CARGO.