Strona główna » Wiadomości » PKP CARGO wycofuje się z umów sponsoringowych

PKP CARGO wycofuje się z umów sponsoringowych

Redakcja
Fot. PKP CARGO

10 maja 2024 roku PKP CARGO S.A. wycofało się ze skutkiem natychmiastowym z umów sponsoringowych zawartych z klubem sportowym Widzew Łódź, z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z klubem Unia Skierniewice. Oszczędności z tego tyłu będą liczone w milionach złotych.

W związku ze zidentyfikowanymi w ostatnich dniach przez spółkę PKP CARGO S.A. informacjami o wystąpieniu okresowych trudności finansowych podjęte zostały niezwłocznie przez Zarząd PKP CARGO S.A. inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki.

W powyższym zakresie dokonano między innymi analizy zasadności prowadzenia przez spółkę PKP CARGO S.A. działalności sponsoringowej w zakresie wspierania klubów sportowych Widzew Łódź oraz Unia Skierniewice oraz innych organizacji w tym obszarze, w tym w  szczególności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeprowadzone analizy wykazały, że zawarcie w 2023 roku większości umów sponsoringowych było całkowicie bezzasadne, a  w  niektórych przypadkach powodowane było prywatnymi politycznie motywowanymi interesami ówczesnych członków Zarządu PKP CARGO S.A. będącymi niestety w pierwszej kolejności w istocie politykami ówcześnie rządzącej partii politycznej, nie zaś managerami dbającymi o dobro Spółki PKP CARGO. Co więcej w części z tych umów zawarte zostały świadczenia osobiste na rzecz osób związanych z PKP CARGO S.A. np. w postaci sponsorowania wyjazdu oraz pobytu takiej osoby na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w lecie 2024 roku.

W ocenie nowego Zarządu PKP CARGO S.A. zidentyfikowana sytuacja jest całkowicie nieakceptowalna, w szczególności w zestawieniu z wystąpieniem okresowych trudności finansowych w PKP CARGO S.A. o czym Spółka informowała między innymi w komunikacie giełdowym z dnia 10 maja 2024 roku.

Pełniąca od dnia 26 kwietnia 2024 roku obowiązki Członka Zarządu ds. Finansowych Monika Starecka wskazuje:

Musimy sobie jasno powiedzieć, że na skutek nieodpowiedzialnych działań naszych poprzedników oraz ich politycznych mocodawców PKP CARGO S.A. znalazła się w  trudnej sytuacji, która wymaga od nas podejmowania między innymi takich niepopularnych decyzji jak rozwiązanie umów sponsoringowych z klubami i organizacjami sportowymi. Niestety z naszego punktu widzenia jako Zarządu, który przyszedł ratować Spółkę, dużo ważniejsze jest zbieranie środków na wypłaty wynagrodzeń dla tysięcy pracowników PKP  CARGO S.A. czy regulowanie przez spółkę zobowiązań za usługi i towary niezbędne do prowadzenia działalności przewozowej, niż promowanie obecnie logo PKP CARGO S.A. nad Sekwaną czy w województwie łódzkim, z którego przecież posłami lub radnymi była albo jest duża część naszych poprzedników. Te zaoszczędzone miliony złotych przeznaczymy na bardziej potrzebne cele.

Dla przypomnienia udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej 1 . Historyczne maksimum ceny za jedną akcję w lutym 2014 roku tj. 82,62 zł, podczas gdy cena obecna waha się w granicy 12-12,5/13 zł za akcję. Wypracowane wyniki finansowe Spółki są kolejnym obszarem, który powoduje, że żeby wyjść z obecnej trudnej sytuacji, muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych jakim jest Grupa PKP CARGO.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x