Strona główna » Wiadomości » Potężny niepokój w PKP CARGO. 30 % pracowników objętych nieświadczeniem pracy

Potężny niepokój w PKP CARGO. 30 % pracowników objętych nieświadczeniem pracy

Redakcja
Na zdj. siedziba PKP CARGO ul. Grójecka 17 Fot. Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78666108

PKP CARGO S.A. ogłosiło plany wprowadzenia programu nieświadczenia pracy, który może objąć do 30% pracowników, w odpowiedzi na okresowe trudności finansowe i spadki przewozów kolejowych. Nowe działania, mające na celu stabilizację finansową i rozwój Spółki, zostaną wdrożone od 1 czerwca 2024 roku.

W związku ze zidentyfikowaniem wystąpienia okresowych trudności finansowych, jak również czasowego ograniczenia zadań związanych z obsługą wolumenu transportowego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Związki Zawodowe o natychmiastowe podjęcie przez PKP S.A. i PKP CARGO S.A. skutecznych kroków, celem zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. przekazał w dniu dzisiejszym organizacjom związkowym działającym w Spółce, w trybie wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia dialogu społecznego, pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy w oparciu o przepisy art. 54 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. 2024.561 t.j.), celem skonsultowania powyższego zamiaru.

Zakładamy, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników Spółki, przy czym okres nieświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. W dniu dzisiejszym rozpoczęto analizy w tym zakresie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki – wyjaśnia p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

Marcin Wojewódka wskazał, że jedną z przyczyn podjęcia powyższych działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów, co jest niestety równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych. Jednocześnie wyraził oburzenie, że poprzednie Zarządy Spółki nie podjęły żadnych skutecznych działań celem przeciwdziałania powyższemu.

Pełniący obowiązki Prezesa zapewnił także, że powołany w dniu 26 kwietnia 2024 roku nowy Zarząd od pierwszych chwil swojego funkcjonowania, rozpoczął konsekwentne podejmowanie wszelkich możliwych działań celem podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej Spółki.

W piśmie skierowanym do Związków Zawodowych, pracodawca przypomniał, że każdy pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do zagwarantowanych ustawowo: 1) świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy; 2) wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika; 3) korzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS.

Warto też wskazać, że podobne działania w zakresie kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy były stosowane w Spółce PKP CARGO S.A. w przeszłości już kilkukrotnie w latach 2008-2015.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x