Strona główna » Wiadomości » Przymiarka do wyników finansowych PKP Cargo za pierwszy kwartał 2024

Przymiarka do wyników finansowych PKP Cargo za pierwszy kwartał 2024

Redakcja
Fot. Siemens Mobility

Grupa PKP Cargo udostępniła wstępne wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2024 roku. Prezentują one zarówno wyniki operacyjne, jak i finansowe spółki.

Zarząd PKP Cargo S.A. przedstawił wstępne dane dotyczące wyników finansowych i operacyjnych za pierwszy kwartał 2024 roku:

Wyniki finansowe:

Przychody: Firma osiągnęła przychody w wysokości 1 180,7 mln zł.
EBITDA: Wynik operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł 122,4 mln zł.
EBIT: Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) był negatywny i wyniósł -96,8 mln zł.
Wynik netto: Spółka zanotowała stratę netto w wysokości -118,1 mln zł.

Wyniki operacyjne:

Masa towarowa: Transportowana masa towarowa osiągnęła poziom 17,9 mln ton.
Praca przewozowa: Całkowita praca przewozowa wyniosła 4 569 mln tonokilometrów.
Jak zauważa bankier.pl, przedstawione dane są tylko szacunkami i mogą ulec zmianie po finalizacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2024 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 27 maja 2024 roku.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x