Strona główna » Wiadomości » Wydarzenia i targi » Studia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei

Studia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei

Redakcja
PKP SA

7 października br. ruszyły pierwsze w Polsce branżowe studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym”. Studia przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw kolejowych zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. Inicjatorem przedsięwzięcia są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Uruchomienie innowacyjnego i unikalnego na skalę krajową programu kształcenia pracowników kolei na studiach podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” ogłosiła Grupa PKP, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, NASK – Państwowym Instytutem Badawczym, Urzędem Transportu Kolejowego, Radą Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK oraz Politechniką Warszawską. Studia realizowane są na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Kolej ma w zakresie bezpieczeństwa strategiczne znaczenie. Dlatego też inwestowanie w kompetencje pracowników, a szczególnie w sferze cyberbezpieczeństwa, ma szczególny charakter, rangę i priorytet. To bowiem od umiejętności i sprawności w działaniu pracowników spółek kolejowych zależy nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo przewozów pasażerskich i infrastruktury krytycznej państwa polskiego – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z kluczowych aspektów w dzisiejszym świecie, szczególnie w kontekście infrastruktury kolejowej, która jest nieodłączną częścią życia społecznego i gospodarczego. Wprowadzenie programu studiów podyplomowych ma na celu dostarczenie pracownikom kolei wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej ochrony infrastruktury kolejowej przed zagrożeniami cybernetycznymi – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Związku Pracodawców Kolejowych oraz Holdingu Grupy PKP.

To moment szczególny, mogę powiedzieć nawet, że wyczekiwany, który wieńczy okres bardzo intensywnych prac i działań prowadzonych przez Wydział Transportu i naszych Partnerów ze spółek kolejowych. To, co jeszcze kilka miesięcy temu było potrzebami, które nasi Partnerzy dostrzegli, luką w istniejącej ofercie dydaktycznej na rynku, potem rozmowami i ustaleniami, a ostatecznie umowami i programami nauczania, staje się rzeczywistym spotkaniem. Z nowych studiów podyplomowych, jako społeczność Politechniki Warszawskiej jesteśmy szczególnie dumni. Pierwszy powód to unikalność obu programów studiów podyplomowych, ponieważ dotyczą one tematów niezwykle aktualnych i o krytycznym znaczeniu nie tylko dla naszych Partnerów z rynku kolejowego, ale także dla bezpieczeństwa systemów transportu kolejowego oraz eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Są one uszyte na miarę. Dokładnie odpowiadające potrzebom naszych Partnerów ze spółek kolejowych, ukształtowane z ich udziałem i dopasowane do aktualnych problemów, z którymi się mierzą. Są odpowiedzią na zgłoszone przez nich problemy i doskonałym przykładem dobrze pojętej współpracy przemysłu i nauki. Tylko taka wiedza – dobrze sprofilowana i dostarczona odbiorcom, którzy mogą z niej rzeczywiście skorzystać – jest użyteczna i cenna. I kolejny powód, to kadra. Są to specjaliści w swoich obszarach, naukowcy oraz praktycy, którzy poświęcili swoje kariery zgłębianiu zagadnień. Studia „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” na Wydziale Transportu PW prowadzone będą we współpracy z Instytutem Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który specjalizuje się m.in. w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa i jego aktywnego wdrażania oraz Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. i Związkiem Pracodawców Kolejowych, którzy delegują swoich specjalistów do dzielenia się bezcenną wiedzą praktyczną – mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W inauguracji roku akademickiego udział wzięli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, w tym prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Transportu, prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, członek Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Polskie Koleje Państwowe S.A. reprezentował dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu, przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK oraz Anna Sielanko, zastępca dyrektora Biura Badań, Rozwoju i Cyfryzacji PKP S.A. W inauguracji wzięli również udział przedstawiciele przedsiębiorstw współtworzących Związek Pracodawców Kolejowych, a także wykładowcy i zaproszeni goście.

Programu studiów obejmuje przede wszystkim współpracę z ekspertami, a także jest nastawiony na zdobycie praktycznego doświadczenia i współpracę branżową. Słuchacze będą spotykać się z doświadczonymi ekspertami z dziedziny cyberbezpieczeństwa, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawią realne wyzwania i case study związane z cyberbezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Program studiów zawiera elementy praktyczne, umożliwiając studentom zdobycie konkretnych umiejętności niezbędnych do identyfikowania i zwalczania zagrożeń cybernetycznych. Natomiast współpraca Politechniki Warszawskiej z Grupą PKP i innymi podmiotami branżowymi zapewni praktyczne zrozumienie specyfiki transportu kolejowego i jego potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Program studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” to kamień milowy w kształtowaniu przyszłości cyberbezpieczeństwa w sektorze transportu kolejowego. Jego unikalność polega na połączeniu teoretycznej wiedzy z praktyką i ekspertyzą branżową, co przygotuje słuchaczy do skutecznej ochrony infrastruktury kolejowej. Rozwój pracowników spółek Grupy PKP jest kluczowym elementem naszej strategii, celem nadrzędnym natomiast pozostaje bezpieczeństwo transportu pasażerskiego i towarowego, bezpieczeństwo związane z niezagrożonym funkcjonowaniem infrastruktury krytycznej. Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w tak ważnym obszarze, jakim jest cyberbezpieczeństwo, może odbywać się jedynie przy współpracy z podmiotami akademickimi i naukowymi posiadającymi najwyższe kwalifikacje i zdolności organizacyjne do realizacji kształcenia akademickiego. Taką uczelnią jest niewątpliwie Politechnika Warszawska, którą wyróżnia nie tylko znakomita kadra naukowa, ale też nowoczesne zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu studenci zdobędą umiejętności praktyczne – mówi dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu Holdingu PKP, przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK, inicjator i pomysłodawca utworzenia tego kierunku studiów.

Patronat nad studiami podyplomowymi objęły: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Rada Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK. Ich organizatorem jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, który od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce na podium w prestiżowym Rankingu Perspektyw jako najlepsza jednostka w kraju kształcąca na kierunku „Transport”, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, organizacją branżową zrzeszającą wszystkie kluczowe podmioty kolejowe w Polsce.

Kolej pełni fundamentalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz gospodarczego. Bezpieczeństwo transportu kolejowego ma wpływ na codzienną mobilność pasażerów, przewóz towarów, a także funkcjonowanie państwa. Dlatego też program studiów „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” podkreśla wagę kolei jako krytycznej infrastruktury narodowej i dąży do wzmocnienia jej odporności na zagrożenia cybernetyczne. 7 października nastąpiła uroczysta inauguracja pierwszego semestru studiów podyplomowych i naukę rozpoczęła pierwsza grupa studentów, natomiast zainteresowanie studiami było tak duże, iż planowane są już kolejne edycje studiów – planowane jest, że druga grupa studentów rozpocznie naukę już w lutym 2024 r.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x