Strona główna » Wiadomości » CUPT zaktualizowało listę na dofinansowanie zakupu taboru z KPO

CUPT zaktualizowało listę na dofinansowanie zakupu taboru z KPO

Redakcja
Fot. Koleje Dolnośląskie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę ocenionych przedsięwzięć w ramach konkursu na wsparcie inwestycji dotyczących zakupu pasażerskiego taboru do przewozów regionalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokument wymagał korekty ze względu na błąd techniczny powstały przy opracowywaniu listy rankingowej.

Po aktualizacji listy rankingowej największe wsparcie otrzymało Polregio w wysokości ponad 828 mln zł – Przewoźnik złożył 10 wniosków o dofinansowanie zakupu 98 jednostek taborowych, wnioskując o 2 632 300 456,80 zł wsparcia.  Kolejom Mazowieckim przyznano ponad 554 mln zł, czyli o ponad 30 mln więcej. Przypominamy, że tylko trzy projekty otrzymały pełne dofinansowanie – Kolei Dolnośląskich oraz Województwa Pomorskiego.  Koleje Dolnośląskie, które otrzymały prawie 334 mln, dzięki pozyskanym środkom, Koleje Dolnośląskie planują zakup nowoczesnych piętrowych pociągów oraz składów spalinowych, które obsłużą linie niezelektryfikowane.

Mniejsze dofinansowanie otrzymało natomiast Województwo Mazowieckie. Po aktualizacji stwierdzono, że wnioskowane wsparcie w wysokości 91 605 734,23 zł na zakup 16 dwuczłonowych EZT-ów nie spełnia kryteriów wyboru. Drugi projekt dotyczył zakupu 6 pojazdów elektryczno-akumulatorowych na które zwiększono wsparcie z 52 275 011,38 zł do 55 491 348,26 zł.

Dla województwa łódzkiego na projekt „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego – 10 sztuk” początkowo przeznaczono 69,98 mln zł., a po aktualizacji wartość wzrosła do 74,28 mln zł. Wzrosła również wartość dofinansowania dla projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – „Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego” z 63 794 224,02 zł do  67 719 306,20 zł.

Wnioskodawca Wartość przyznanego wsparcia Wartość przyznanego wsparcia przed aktualizacją  Wysokość wnioskowanego wsparcia 
Koleje Dolnośląskie 333 753 763,00 zł 333 753 763,00 zł 333 753 763,00 zł
Województwo Pomorskie 247 808 400,00 zł 247 808 400,00 zł 247 808 400,00 zł
Województwo Łódzkie 74 285 739,43 zł 69 980 059,88 zł 236 145 000,00 zł
POLREGIO S.A. 828 060 665,45 zł 780 065 398,71 zł 2 632 300 456,80 zł
Koleje Mazowieckie 554 913 482,65 zł 522 750 113,79 zł 1 764 000 000,00 zł
Województwo Wielkopolskie 67 719 306,20 zł 63 794 224,02 zł 215 271 136,62 zł
Województwo Mazowieckie 55 491 348,26 zł 143 880 745,61 zł  485 520 000,00 zł

Bez dofinansowania pozostały projekty złożone przez województwa: zachodniopomorskie, opolskie oraz małopolskie, które trafiły na listę rezerwową oraz wniosek SKM Sp. z o.o. Warszawa.

 

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x