Kolej na świecie Wiadomości

PKP: Przewozy kontenerowe z Chin do Europy wzrosły o 59% r/r w 2018 roku

PKP: Przewozy kontenerowe z Chin do Europy wzrosły o 59% r/r w 2018 roku Fot. China Railway

Wolumen ładunków kontenerowych przewożonych koleją w relacji Chiny – Europa wzrósł o 59% r/r w 2018 r.- podały Polskie Koleje Państwowe S.A. po posiedzeniu grupy roboczej ds. organizacji przewozów pociągów kontenerowych z Chin.

Głównym tematem zorganizowanego w stolicy Kazachstanu posiedzenia było podsumowanie współpracy i analiza wolumenów towarów przewożonych pociągami kontenerowymi po terytorium Chin, Mongolii, Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec.

W 2018 r. poziom przewozów wyraźnie przewyższył wcześniejsze prognozy Kolei Chińskich i osiągnął wartość (bez uwzględnienia pociągów jadących do Rosji i do Białorusi) o 59% większą w porównaniu z rokiem 2017. Co więcej, Koleje Chińskie przewidują 10-procentowy wzrost potoków ładunków w 2019 roku. Tak dobre wyniki przewozowe to efekt dużego zaangażowania wszystkich kolei z siedmiu państw – czytamy w komunikacie.

Podkreślono w nim, że rola Grupy PKP w porozumieniu zawartym między siedmioma kolejami jest kluczowa z uwagi na fakt, że pociągi nadawane z Chin przekraczają granicę Unii Europejskiej głównie przez jedno białorusko-polskie przejście graniczne Brześć – Terespol.

Stąd też niezwykle istotna jest kompleksowa modernizacja infrastruktury w rejonie Terespola oraz w pobliżu innych przejść granicznych. Jeszcze w 2018 roku ruszyły pilotażowe przejazdy pociągów towarowych przez przejście graniczne Świsłocz – Siemianówka, a 2019 roku wznowiony zostanie ruch pomiędzy stacjami Wysokolitowsk i Czeremcha- czytamy.

Grupy robocza ds. organizacji przewozów pociągów kontenerowych w relacji Chiny – Europa działa na podstawie porozumienia o realizacji przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku, zawartego między kolejami z siedmiu państw.

pc/ISBnews