Strona główna » Wiadomości » Rozpoczął się XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Rozpoczął się XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Redakcja
Fot. wkatowicach.eu

W dniach od 7 do 9 maja, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stało się areną dla XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Wydarzenie to zgromadziło znaczących przedstawicieli polskiego rządu, wpływowych polityków z Europy i Świata oraz czołowych biznesmenów.

 Otwarcie Kongresu

Ursula von der Leyen, kandydatka Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, w swoim przemówieniu skoncentrowała się na znaczeniu innowacji i zrównoważonego rozwoju dla przyszłości Europy. Podkreśliła, że UE stoi przed szansą przekształcenia swojej infrastruktury w sposób, który będzie służył przyszłym pokoleniom, zapewniając jednocześnie wzrost gospodarczy i społeczną spójność.

Donald Tusk, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, wyraził przekonanie o konieczności zjednoczenia Europy w obliczu współczesnych wyzwań. Mówił o potrzebie wspólnego działania w dziedzinach gospodarczych, politycznych i społecznych, które są kluczowe dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa na kontynencie.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty o bezpieczeństwie zwrócił uwagę na zmieniający się kontekst geopolityczny, podkreślając, że obronność, bezpieczeństwo, zbrojenia to jest sprawa najważniejsza nie tylko na najbliższe pięć lat, ale na najbliższe miesiące.

Jego zdaniem, ostatnie wydarzenia na świecie, w tym agresja Rosji na Ukrainę, znacząco wpłynęły na politykę obronną i bezpieczeństwa w Europie.

Dyskusja ta stanowiła wprowadzenie do  całej  pozostałych paneli. Redakcję najbardziej interesował  ten pt. :

Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej

Dyskusję poprowadził red. Marcin Piasecki z „Reczypospolitej” a udział wzięli:

Alan Beroud, prezes zarządu, PKP SA,  Marcel Klinowski, wiceprezes zarządu, POLREGIO SA, Magda Kopczyńska, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu (MOVE), Komisja Europejska, Jana Pieriegud, profesor, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dorota Pyć, prezes, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk,
Jan Sechter, były Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Julius Skačkauskas, wiceminister transportu i komunikacji Litwy,
Piotr Wyborski, prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Ostatni z wymienionych panelistów szczegółowo omówił, jak środki z Krajowego Planu Odbudowy są wykorzystywane do przyspieszenia i rozszerzenia projektów infrastrukturalnych w Polsce. Wyjaśnił, że te fundusze umożliwiają nie tylko szybszą realizację projektów, ale także włączenie nowoczesnych technologii zwiększających efektywność i bezpieczeństwo transportu. Magda Kopczyńska z Komisji Europejskiej podkreśliła, jak inicjatywy takie jak te są integralną częścią szerszych strategii UE mających na celu poprawę mobilności i zrównoważonego rozwoju w całej Europie.

Marcel Klinowski z POLREGIO SA zwrócił uwagę na sukcesy osiągnięte dzięki partnerstwom publiczno-prywatnym w finansowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych. Zaznaczył, że takie współprace przynoszą innowacje technologiczne i efektywność operacyjną, co jest kluczowe dla modernizacji taboru kolejowego. Dorota Pyć dołączyła do dyskusji, podkreślając, jak Port Gdańsk korzysta z PPP do rozbudowy infrastruktury portowej, co umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej oraz zwiększenie konkurencyjności portu na arenie międzynarodowej.

Jana Pieriegud wskazała na potrzebę integracji planowania infrastrukturalnego z potencjalnymi wymogami obronności, szczególnie w kontekście rosnących napięć geopolitycznych. Podkreśliła, że nowo budowana infrastruktura musi być zdolna do wspierania logistyki wojskowej, co wymaga zarówno strategicznego planowania, jak i technicznych rozwiązań umożliwiających szybkie przystosowanie do różnych scenariuszy.

Julius Skačkauskas z Litwy podzielił się doświadczeniami swojego kraju, gdzie projekty infrastrukturalne są już projektowane z uwzględnieniem aspektów militarnej mobilności, co jest odpowiedzią na zmieniające się warunki bezpieczeństwa w regionie.

Podsumowując, panel „Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej” rzucił światło na złożone i wielowymiarowe aspekty rozwoju infrastrukturalnego, które obejmują nie tylko technologiczne i finansowe innowacje, ale także strategiczne planowanie w obliczu geopolitycznych wyzwań.

Dyskusja pokazała, jak kluczowe jest holistyczne podejście do infrastruktury, które bierze pod uwagę zarówno potrzeby gospodarcze, jak i obronne, co jest istotne dla zapewnienia długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa regionu.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x