Strona główna » Wiadomości » Na EKG rozmawiali o rynku i infrastrukturze kolejowej – czy jest światełko w tunelu?

Na EKG rozmawiali o rynku i infrastrukturze kolejowej – czy jest światełko w tunelu?

Redakcja
Fot. PKP PLK S.A.

Infrastruktura kolejowa w Polsce stoi na progu decyzji strategicznych, które zaważą na jej przyszłości w nadchodzących latach. Rozwój nowoczesnych technologii, potrzeba zwiększenia przepustowości oraz konieczność poprawy jakości usług dla pasażerów i przewoźników to tylko niektóre z wyzwań, które wymagają pilnych działań. W tym kontekście XVI Europejski Kongres Gospodarczy zapewnił platformę dla ekspertów z branży, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami, które pomogą kształtować przyszłość polskich kolei.

W panelu: „Rynek i infrastruktura kolejowa w Polsce” wzięli udział:

Piotr Malepszak, Wiceminister Infrastruktury

Tomasz Mostowski, Dyrektor biura strategii, PKP CARGO SA
Krzysztof Niemiec, Wiceprezes zarządu, Track Tec SA
Adam Pawlik, Prezes zarządu, POLREGIO SA
Artur Popko, Prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA
Waldemar Wójcik, Członek zarządu, STRABAG Sp. z o.o.
Piotr Wyborski, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Moderator: Adrian Ołdak, Zastępca redaktora naczelnego, WNP.PL

Debata na temat infrastruktury kolejowej w Polsce rozpoczęła się od wypowiedzi Piotra Malepszaka z Ministerstwa Infrastruktury, który precyzyjnie wskazał kierunki zmian w sektorze kolejowym. Chodzi przede wszystkim o kluczową zmianę w podejściu do inwestycji – od wydawania do efektywnego inwestowania.

Staramy się skoncentrować na jakości wydawania środków publicznych i efektywnym inwestowaniu, aby pieniądze pracowały na rzecz poprawy infrastruktury – mówił wiceminister

Jednym z naszych priorytetów jest zwiększenie przepustowości linii kolejowych, co jest możliwe poprzez eliminację wąskich gardeł infrastrukturalnych oraz inwestycje w nowe technologie – dodał przechodząc do konkretów

Tomasz Mostowski z PKP CARGO SA podkreślił znaczenie liberalizacji rynku kolejowego dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności. Ta perspektywa rzuca światło na potrzebę otwierania rynku na nowe technologie, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Krzysztof Niemiec z Track Tec SA zwrócił zaś uwagę na znaczenie optymalizacji projektów infrastrukturalnych, podkreślając potrzebę uczenia się na doświadczeniach i unikania powtarzania błędów z przeszłości. To wskazuje na potrzebę stałej analizy i adaptacji strategii inwestycyjnych.

Adam Pawlik z POLREGIO SA mówił o wpływie jakości usług kolejowych na decyzje pasażerów. Jego uwagi na temat czasu przejazdu i częstotliwości kursowania podkreślały, jak infrastruktura i efektywne zarządzanie mogą poprawić atrakcyjność kolei jako środka transportu.

Artur Popko z Budimexu  zaznaczył potrzebę stabilnych warunków pracy i jasnych zasad współpracy z państwowymi spółkami kolejowymi. Kluczowa w tym przypadku jest przewidywalność i systematyczność w realizacji projektów infrastrukturalnych.

Waldemar Wójcik z STRABAG Sp. z o.o. zauważył, że partnerstwo publiczno-prywatne może znacząco przyspieszyć realizację dużych projektów infrastrukturalnych, przynosząc korzyści zarówno publicznym, jak i prywatnym sektorom.

Piotr Wyborski z PKP Polskie Linie Kolejowe SA zwrócił uwagę na strategiczne planowanie i integrację różnych środków transportu. Jego spostrzeżenia na temat zwiększenia przepustowości linii i skrócenia czasów przejazdu wskazują na potrzebę holistycznego podejścia do planowania i realizacji inwestycji kolejowych.

Debata pokazała, że przyszłość infrastruktury kolejowej w Polsce będzie zależeć od zdolności do adaptacji do nowych technologii, efektywnego zarządzania inwestycjami i umiejętności współpracy międzysektorowej.

Zwiększenie przepustowości, poprawa jakości usług i strategiczne planowanie to kluczowe elementy, które wymagają natychmiastowej uwagi i działań.

Tylko poprzez zintegrowane podejście, otwartość na innowacje i skuteczną komunikację można osiągnąć cel, jakim jest efektywna i nowoczesna kolej przyszłości.

To spotkanie eksperckie, ze zrozumiałych względów zaprezentowane w zarysie, nie tylko podkreśliło wyzwania, ale również ukazało możliwe ścieżki rozwoju, które mogą znacząco wpłynąć na kształtowanie się przyszłości transportu kolejowego w Polsce.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x