Strona główna » Wiadomości » Maciej Jankiewicz odwołany z zarządu PKP Cargo

Maciej Jankiewicz odwołany z zarządu PKP Cargo

Redakcja
Na zdj. siedziba PKP CARGO ul. Grójecka 17 Fot. Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78666108

Dzisiaj, 24 kwietnia, Rada Nadzorcza PKP Cargo, podjęła decyzję o odwołaniu dr Macieja Jankiewicza, Członka Zarządu ds. Finansowych p.o. Prezesa Zarządu.

Zarząd PKP CARGO S.A. poinformował, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 24 kwietnia 2024 r. ze składu Zarządu PKP CARGO S.A.:

– Pana Dariusza Seligę Prezesa Zarządu,

– Pana Marka Olkiewicza Członka Zarządu ds. Operacyjnych

oraz z upływem dnia 25 kwietnia 2024 r.:

– Pana Macieja Jankiewicza Członka Zarządu ds. Finansowych i powierzenia mu obowiązków Prezesa Zarządu.

Przyczyny odwołania nie zostały wskazane.

Jednocześnie w dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować:

– Pana Marcina Wojewódkę, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu,

– Panią Monikę Starecką, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć jej pełnienie obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych,

– Pana Pawła Miłka, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Członka Zarządu ds. Handlowych.

W PKP Cargo, ostatnie miesiące przyniosły serię znaczących zmian personalnych. Ciągłe przetasowania w zarządzie i radzie nadzorczej odzwierciedlają dynamiczną i trudną sytuację, w jakiej znajduje się spółka.

Luty 2024 r.: Rozpoczęcie miesiąca przyniosło kluczowe decyzje. Dariusz Seliga, pełniący dotąd funkcję Prezesa Zarządu, został zawieszony ze swojego stanowiska. Tego samego dnia, Marek Olkiewicz, który zajmował stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych, również został zawieszony. W ich miejsce, obowiązki prezesa zarządu tymczasowo przejął Maciej Jankiewicz, dotychczasowy Członek Zarządu ds. Finansowych.

19 kwietnia 2024 r.: Odświeżenie składu Rady Nadzorczej. Do organu dołączyli nowi członkowie: Paweł Miłek, Monika Starecka i Marcin Wojewódka, którzy zastąpili dotychczasowych członków.

22 kwietnia 2024 r.:  Spółka odwołuje  Jacka Rutkowskiego z funkcji Członka Zarządu ds. Handlowych. Jacek Rutkowski był w zarządzie od 25 kwietnia 2022 r.

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x