Strona główna » Wiadomości » Polityka » Maszynista ze słabszym wzrokiem. Od 1 stycznia zmiana wymagań zdrowotnych

Maszynista ze słabszym wzrokiem. Od 1 stycznia zmiana wymagań zdrowotnych

MM
Fot. PKP Intercity

Brakuje maszynistów.  Ministerstwo Infrastruktury chce przyciągnąć nowych kandydatów na maszynistę obniżeniem wymagań zdrowotnych. Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu dot. wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności.

Ostatnio pisaliśmy na łamanach naszego portalu, że z przeprowadzanych analiz Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2031 roku zatrudnionych powinno być… 22 tys. maszynistów. Natomiast w 2020 roku na stanowisku maszynisty pracowało jedynie 13,5 tyś. osób. Dodatkowo stawa z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiesiła do 31 stycznia 2021 r. przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty.  Zatem przez rok potencjalni kandydaci do zawodu nie mieli możliwości ukończenia kursu.

Maszynistów brakuje a Ministerstwo Infrastruktury chcąc temu zaradzić łagodzi wymagania zdrowotne dla potencjalnych kandydatów na maszynistę.

Od 1 stycznia 2023 roku osoby, ubiegające się o licencję maszynisty będę mieć ułatwione zadanie. Z nowym rokiem wchodzi w życie zmiana w rozporządzeniu w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności. Zmiany dotyczą głównie wymagań dotyczących narządu wzroku i słuchu, w szczególności:

  1. ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;
  2. dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami:
    nadwzroczność+5/krótkowzroczność -8;
  3. osoba badana powinna słyszeć szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m
    w przypadku osób, które ubiegają się o licencję maszynisty lub jej zachowanie.

Nowe zasady egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty będą prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Istotną zmianą będzie wprowadzenie części praktycznej egzaminu na symulatorze pojazdu kolejowego. Egzaminowanie będzie prowadzone w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x