Strona główna » Wiadomości » Polityka » Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Rząd zaplanował środki na inwestycje kolejowe i drogowe

Projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Rząd zaplanował środki na inwestycje kolejowe i drogowe

Redakcja
Fot. PKP PLK S.A.

30 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Ponad 31,5 mld zł ma zostać przekazane na transport, a prawie 3,6 mld zł na Krajowy Program Kolejowy.

W „Skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2023 rok i dwa kolejne lata”, czytamy, że wydatki państwa w obszarze Transport i infrastruktura transportowa mają wynieść 31,55 mld zł. Funkcja ta obejmuje zadania, przyczyniające się do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej. Największa część z puli 31,55 mld zł pójdzie na drogi (14,23 mld zł) i infrastrukturę kolejową (9,81 mld zł).

Mat. Ministerstwo Finansów

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2024 wynoszą ok. 76,709 mld zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie ponad 3,59 mld zł .W 2023 roku przewiduje się inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach Programu realizowane będą projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne. Efektami bezpośrednimi realizacji programu będą m.in.: zwiększenie bezpieczeństwa; zwiększenie mobilności mieszkańców; skrócenie czasu przejazdu; powiązanie lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami.

Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku

Poprawa infrastruktury kolejowej i zapewnienie trwałości jej parametrów technicznych to działania zaplanowane do wykonania w 2023 roku. Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 23,833 mld zł, natomiast wydatki budżetowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 4,807 mld zł.

W projekcie budżetu na 2023 przewiduje się, że dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł. Wydatki natomiast zostały zaplanowane na 669,4 mld zł. Deficyt budżetu ma wynieść nie więcej niż 65 mld zł. Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r. przekazano Radzie Dialogu Społecznego, w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x