Strona główna » Wiadomości » EKS: Znaczenie kolei w łączeniu regionów. Szanse, wyzwania, bariery

EKS: Znaczenie kolei w łączeniu regionów. Szanse, wyzwania, bariery

Redakcja
Fot. NaKolei.pl

5 marca 2024 r. podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów wśród wielu tematów tam podejmowanych, dyskutowano między innymi o znaczeniu kolei jako kluczowym elemencie infrastruktury transportowej, odgrywającym istotną rolę w łączeniu różnych regionów, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. W panelu pn. „Znaczenie kolei w łączeniu regionów. Szanse, wyzwania, bariery” wzięli udział m.in. Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A. czy Marcin Rodek, Prezes FPS.

Koleje odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu gospodarki regionalnej poprzez ułatwianie transportu osób i towarów. Rozwinięta sieć połączeń kolejowych jest kluczowa w poprawie dostępności do regionów, znacznie przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i stymuluje lokalną przedsiębiorczość. Wpływa to na zamożność społeczeństwa, co pozytywnie przekłada się na integrację społeczną i kulturową między regionami oraz łatwiejszy dostęp do edukacji czy rozrywki. Faktem jest, że kolej jest najbardziej przyjaznym środowisku środkiem transportu. Niwelowanie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zatłoczenia dróg ma ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców wsi, miast i regionów.

W panelu prowadzonym przez dr Czesława Warsewicza, eksperci z różnych sektorów związanych z transportem kolejowym zgłębili kluczowe aspekty roli kolei w rozwoju regionalnym oraz przyszłości transportu kolejowego. Dyskusja, w której uczestniczyli Marcin Rodek, Roman Nikitov, Adam Pawlik oraz Leszek Reszka, przyniosła wiele wartościowych spostrzeżeń.

Nowoczesny tabor kolejowy nie tylko podnosi standard podróżowania, ale przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji. Inwestycje te są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego – powiedział Marcin Rodek, Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Roman Nikitov, Partner Zarządzający w Investment Capital Ukraine (ICU), zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie kolei w kontekście geopolitycznym.

Infrastruktura kolejowa odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wymiany handlowej i ludzkiej, szczególnie w obliczu wyzwań geopolitycznych. Jest to fundament dla budowania silnych relacji międzynarodowych, zwłaszcza pomiędzy Ukrainą a Europą – podkreślił Roman Nikitov.

Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A., wskazał na wyzwania finansowe i operacyjne.

Stajemy przed wyzwaniem zapewnienia nowoczesnej i dostępnej oferty transportowej w obliczu ograniczeń finansowych i operacyjnych. Wsparcie państwa oraz modernizacja infrastruktury są niezbędne do zwiększenia atrakcyjności transportu regionalnego – powiedział Prezes A. Pawlik.

Natomiast Leszek Reszka, Profesor na Uniwersytecie Gdańskim, podkreślił rolę edukacji i badań w kontekście przyszłości transportu kolejowego. Jego stanowisko wskazuje na to, że rozwój tego sektora wymaga głębokiego zrozumienia dynamicznych zmian w społeczeństwie, technologii i zachowaniach podróżnych.

Edukacja i badania są fundamentem dla zrozumienia i kształtowania przyszłości transportu kolejowego. Analiza trendów, zmian w zachowaniach podróżnych i technologii jest kluczowa dla dostosowania oferty kolejowej do potrzeb społeczeństwa – dodał Leszek Reszka.

Panel zakończył się podkreśleniem konieczności współpracy między różnymi sektorami, wykorzystania nowoczesnych technologii i zaangażowania społeczności lokalnych w decyzje dotyczące rozwoju transportu kolejowego. Dyskusja ujawniła zarówno wyzwania, jak i ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą rozwój kolei dla zrównoważonego rozwoju i integracji regionalnej.

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x