Strona główna » Wiadomości » Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy z 8 audytów CPK. Wybór może budzić kontrowersje

Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy z 8 audytów CPK. Wybór może budzić kontrowersje

Redakcja
Wiz. CPK

Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy z 8 audytów projektu CPK w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów dla części lotniskowej oraz kolejowej. Wygrało konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR z ofertą 387 450 zł – najniższą z 3 złożonych ofert, pomimo oceny doświadczenia eksperta w zakresie inwestycji kolejowych na zero punktów.

Poza konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR ofertę złożyło również konsorcjum Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. i CCM Sp. z o.o. z ceną 444 817, 20 zł oraz Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i IPOPEMA Securities S.A. z ceną 1 211 550,00 zł. Pozostali oferenci otrzymali 0 pkt za doświadczenie eksperta w zakresie inwestycji lotniskowych. 

Jest rzeczą ABSOLUTNIE ZATRWAŻAJĄCĄ, że przyszłość strategicznego projektu o budżecie 155 mld zł (Faza 1 do 2030 r. – lotnisko + kolejowy Y), nad którym przez ostatnie lata pracował sztab wysokiej klasy specjalistów, powierzona zostaje trzem firmom-krzakom, które w 2022 miały w sumie: 4,78 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,19 mln zł kapitału własnego, 229 tys. zł zysku netto i około 20 pracowników – poinformował Maciej Wilk na portalu X.

Ekspert ds. lotnictwa podkreślił również, że wybrane podmioty nie posiadają kompetencji, doświadczenia ani – przede wszystkim – renomy, aby dokonywać eksperckiej opinii projektu tej skali.

Przedmiotem Zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę raportu, dla którego przeprowadzona zostanie weryfikacja harmonogramów realizacji części lotniskowej i kolejowej w zakresie „Y”.

Przedstawione konsorcjum będzie miało dokonać oceny kwestii tak fundamentalnych jak:

– założenia przyjęte do realizacji harmonogramu lotniskowego, kolejność wykonywania zadań zgodnie z procesem inwestycyjnym;

– kluczowe kamienie milowe lotniskowe – w szczególności uwzględnienie w Harmonogramie Lotniskowym kamieni milowych niezbędnych do uruchomienia Portu Lotniczego;

– kompletność zakresu prac niezbędnych do uruchomienia Portu Lotniczego i zakresu zadań zawartych w Harmonogramie Lotniskowym zbędnych do uruchomienia Portu Lotniczego.

Rzetelna weryfikacja harmonogramów będzie wymagała znajomości nie tylko podstawowego oprogramowania do zarządzania projektami jak MSProject, lecz także oprogramowania szacującego prawdopodobieństwo osiągnięcia kamieni milowych w określonym czasie w przypadku wyboru określonego wariantu realizacyjnego. Praca ma zostać wykonana w terminie 40 dni kalendarzowych.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x