Strona główna » Wiadomości » Minister Klimczak na froncie zmian w UE: Zrównoważony transport i rozwój kolejowy w centrum debaty

Minister Klimczak na froncie zmian w UE: Zrównoważony transport i rozwój kolejowy w centrum debaty

Redakcja
Fot. Gov.pl

W Brukseli, 4 kwietnia 2024 roku, odbyło się posiedzenie nieformalnej Rady Ministrów ds. Transportu Unii Europejskiej. Skupiono się na aktualnych wyzwaniach związanych z polityką transportową, z naciskiem na zielony transport, transport rowerowy oraz rozwój połączeń kolejowych między europejskimi miastami. Spotkanie, zorganizowane przez prezydencję belgijską, stało się platformą dla omówienia przyszłości transportu w Europie.

Zrównoważony rozwój transportu

Pierwsza część dyskusji poświęcona była strategiom uczynienia europejskiego transportu bardziej zrównoważonym. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, zwrócił uwagę na znaczenie transportu rowerowego w kontekście zrównoważonej mobilności, zwłaszcza w obszarach miejskich. Podkreślił, że transport rowerowy jest integralną częścią polskiej strategii transportowej, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców przez zmniejszenie zanieczyszczenia i poprawę zdrowia publicznego.

Rozwój połączeń kolejowych – klucz do zrównoważonego transportu

Odrębną sesję poświęcono rozwijaniu połączeń kolejowych między miastami w Europie. Uczestnicy debaty skoncentrowali się na wyzwaniach technologicznych, logistycznych i politycznych, które wpływają na efektywność i dostępność usług kolejowych.

Minister Klimczak wskazał na konieczność zaangażowania środków finansowych UE w rozwój taboru dla międzynarodowych połączeń kolejowych oraz na potrzebę zmian w finansowaniu zakupu używanego taboru. Takie działania mają na celu dalsze zwiększanie atrakcyjności połączeń kolejowych jako ekologicznego i efektywnego sposobu podróżowania między miastami europejskimi.

Odporność europejskich sieci transportowych

Podczas sesji międzyinstytucjonalnej z udziałem Komisji Europejskiej, Rady UE, państw członkowskich, sąsiadujących i Parlamentu Europejskiego, omówiono sposoby zwiększania odporności europejskich sieci transportowych.

Minister Klimczak podkreślił rolę finansowania unijnego w realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych, takich jak Via Baltica i Rail Baltica, które są istotne dla bezpieczeństwa i współpracy cywilno-wojskowej w regionie.

Priorytety i współpraca międzynarodowa

W kontekście rozmów o wieloletnich ramach finansowych UE, minister zaznaczył znaczenie wzmocnienia sektora transportu w odpowiedzi na ambitne cele polityki transportowej. Nawiązując do wydarzeń na Ukrainie, wskazał na konieczność inwestycji w infrastrukturę transportową jako element wspólnego bezpieczeństwa Unii.

Na marginesie obrad odbyły się spotkania z kluczowymi partnerami międzynarodowymi, podczas których omówiono m.in. rewizję umowy UE-Ukraina ws. transportu drogowego towarów, co podkreśla wagę dialogu i współpracy na szczeblu międzynarodowym w kształtowaniu przyszłości europejskiego transportu.

Podsumowanie

Posiedzenie nieformalnej Rady Ministrów ds. Transportu UE stało się okazją do szczegółowego omówienia kluczowych wyzwań i kierunków rozwoju polityki transportowej.

Znaczenie zrównoważonego rozwoju, inwestycji w zielony i dostępny transport, w tym rozwój połączeń kolejowych oraz odporność infrastruktury transportowej, zostało podkreślone jako fundament przyszłej polityki transportowej Unii Europejskiej.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x