Przewozy towarowe Strategia Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Prezes Warsewicz: “Umacniamy się na niekwestionowanej przez nikogo pozycji lidera rynku”

Prezes Warsewicz: “Umacniamy się na niekwestionowanej przez nikogo pozycji lidera rynku” Fot. NaKolei.pl

Potwierdziły się bardzo dobre prognozy wyników finansowych osiągniętych przez Grupę PKP Cargo w 2018 roku. Grupa zanotowała wynik netto na poziomie 184 mln zł. To wzrost r/r aż o 125 proc.- poinformowała spółka na konferencji prasowej.

Prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na 2019 rok wynosi 1 152,8 mln zł. W 2018 r. EBITDA sięgnęła 907 mln zł- podała spółka. Zdanych zaprezentowanych w raporcie PKP Cargo wynika, że w 2018 roku Grupa PKP Cargo osiągnęłą 5,24 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc.  w stosunku do roku 2017 (4,73 mld zł).

To także najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu  wejścia PKP Cargo na giełdę. Rekordowa jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 907 mln zł, co oznacza wzrost aż o 30 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w 2017 roku (700 mln zł). Zanotowano także znaczący wzrost wyniku netto r/r- z 82 mln zł od 184 mln zł. Pod kontrolą pozostają koszty jednostkowe Grupy, które wzrosły tylko o 7,0 proc. przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,3 proc.- podano.

W prezentacji wynikowej zaznaczono, że w prognozie wyniku EBITDA na 2019 r. ok. 118 mln zł pochodzi z przekształcenia w zakresie MSSF 16.

Zastosowanie MSSF 16 wpłynie również na strukturę sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w roku 2019 i w kolejnych latach. W wyniku analizy grupa szacuje, że w 2019 roku nastąpi wzrost wyniku na działalności operacyjnej w kwocie 17 mln zł, poziomu EBITDA w kwocie 118 mln zł oraz spadek wyniku przed opodatkowaniem w kwocie 12 mln zł – podano w raporcie rocznym.

Realizujemy z sukcesami jeden z naszych głównych celów: poprawiamy efektywność działalności Grupy PKP Cargo. Dzięki temu rośnie też konkurencyjność PKP Cargo, gdyż potrafimy coraz lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów i umacniamy się na niekwestionowanej przez nikogo pozycji lidera rynku- powiedział prezes Czesław Warsewicz.

“Chcemy, by ten rok był też rokiem wzrostu”

Prezes PKP Cargo zaznaczył podczas konferencji prasowej, że chce, by przewozy w grupie ponownie “zauważalnie” wzrosły w ujęciu r/r w 2019 r., przyczyniając się – obok poprawy efektywności – do wzrostu EBITDA.

Choć w ubiegłym roku przewozy wzrosły, nie przewieźliśmy tak dużo, jak byśmy chcieli. Wyniki byłyby lepsze, gdybyśmy mieli większe zdolności przewozowe. Chcemy, by ten rok był też rokiem wzrostu, jeśli chodzi o przewozy i dalszego słuchania, jakie potrzeby ma rynek – powiedział Czesław Warsewicz.

Wielkość EBITDA jest skorelowana z wielkością przewozów i ciągłą poprawą efektywności aktywów. Kwestia poprawy EBITDA będzie wynikała z tych dwóch elementów – dalszej optymalizacji kosztowej, ale również zwiększenia masy przewożonych ładunków – zakładamy zauważalny wzrost w tym zakresie- dodał prezes PKP Cargo.

Wyniki finansowe

Zastrzegł jednak, że nadrzędnym celem nie jest wzrost przewozów i udziału w rynku, lecz wyniki finansowe.  Warsewicz przypomniał, że w 2018 r. przewozy grupy PKP Cargo wzrosły r/r o 2,3% do 121,9 mln zł.

Prezes Warsewicz mówił również o zwiększeniu dywidendy, jeśli będą wzrastały wyniki firmy. Zaznaczył, że PKP Cargo chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami pomimo wyzwań rynkowych, poinformował prezes Czesław Warsewicz.

Wracamy do realizacji polityki dywidendowej, za 2018 r. przeznaczyliśmy na nią ponad 36% [skonsolidowanego] zysku netto, podczas gdy mamy zapisane [przeznaczanie] 35-50% zysku netto – powiedział Warsewicz podczas konferencji prasowej.

Jesteśmy spółką dywidendową i tej polityki nie zmieniliśmy. Przyjęty zakres procentowy jest obowiązujący dla spółki. Dla PKP Cargo najważniejsze jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy, a jednym z elementów tego podejścia jest odpowiedzialna polityka dywidendowa- dodał Warsewicz.

Przed nami duże wyzwania związane ze szczytem przewozów kruszyw w Polsce. Pomimo tych wyzwań chcemy się dzielić zyskiem z akcjonariuszami- skwitował prezes PKP Cargo.

“Ustabilizowaliśmy Grupę AWT”

PKP Cargo liczy, że spółka zależna AWT osiągnie zyski na każdym poziomie wyników w 2019 r.

Dużym osiągnięciem jest, że ustabilizowaliśmy Grupę AWT i jej zdolność generowania zysków. Zakładamy, że od 2019 r. będą one realizowane. Liczymy, że spółka AWT od 2019 r. będzie generowała zyski na każdym poziomie- powiedział Warsewicz.

Prezes wskazał, że w 2018 r. udało się odwrócić wieloletni trend spadku przychodów Grupy AWT i osiągnęły one 841 mln zł wobec 758 mln zł rok wcześniej.

Przewozy intermodalne

Według raportu nakłady inwestycyjne Grupy PKP Cargo wyniosły 894 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2017 aż o 59 proc. Większość tej sumy przeznaczono na inwestycje taborowe (m.in. zakup trzech nowych lokomotywy elektrycznych typu Dragon 2). Grupa w 2018 roku przewiozła w sumie 121,9 mln ton towarów (+2,3 proc. r/r).

Zaznaczono, że do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się pobudzony popyt na kruszywa i materaiły budowlane (+17,4 proc.) oraz dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych (+21,6 proc.). Rynek przewozów intermodalnych jest kluczowym, na którym Grupa PKP CARGO buduje swoją przyszłość. W latach 2019-2022 planowane są liczne inwestycje w zakup platform intermodalnych i lokomotyw wykorzystywanych w tym segmencie.

Przewozy intermodalne już są jednym z kluczowych segmentów rynku transportowego, a ich znaczenie będzie systematycznie rosło. Dlatego Grupa PKP CARGO stawia na rozwój w kolejnych latach usług logistycznych, aby zapewnić klientom kompleksową obsługę ładunków – stwierdził Czesław Warsewicz.

Wg. raportu wyniki w 2018 roku w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

Przewozy intermodalne rozwijają się od kilku lat najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła w tym segmencie 9,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 21,6 proc. w porównaniu rokiem 2017 (7,6 mln ton).

Rynek kruszyw

Wzrosty odnotowuje także rynek przewozu kruszyw. W tej grupie towarów przewieziono aż 17,4 proc. więcej kruszyw i materiałów budowlanych niż w 2017 roku (wzrost z 22,2 mln ton do 26,0 mln ton).

Metale i rudy

W 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 12,6 mln ton (-3,3 proc.).

Węgiel kamienny

W tym segmencie przewieziono w 2018 roku 51,2 mln ton towarów (-1,1 proc.).