Strona główna » Wiadomości » Ożywienie sieci kolejowej Ukrainy: klucz do integracji z Europą

Ożywienie sieci kolejowej Ukrainy: klucz do integracji z Europą

Redakcja
Fot. gov.pl

W Trokach, na Litwie, odbyło się niezwykle ważne spotkanie dotyczące przyszłości transportu na Ukrainie. Zorganizowane przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej wydarzenie, we współpracy z Międzynarodowym Forum Transportu, zgromadziło ekspertów z różnych krajów, w tym Polski, która reprezentowana była przez wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego. Tematem przewodnim była „Natychmiastowa i długoterminowa odbudowa oraz rekonstrukcja sieci transportowych na Ukrainie: wzmacnianie koordynowanego systemu wsparcia”.

Kluczowe projekty kolejowe

Podczas pierwszej sesji tematycznej omówione zostały główne potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy połączeń transportowych. Szczególną uwagę zwrócono na dwa istotne projekty: kolejowy i drogowy, które mają być realizowane przy wsparciu finansowym z Instrumentu Łącząc Europę (CEF) na łączną kwotę 190 mln euro.

Liczymy, że Ukraina będzie rozwijać szlaki transportowe w kierunku Polski ze wsparciem unijnych środków CEF oraz Instrumentu na rzecz Ukrainy, co przyspieszy proces integracji transportowej – stwierdził Koperski.

Wzmocnienie wsparcia międzynarodowego

Druga sesja skupiła się na dalszym wzmacnianiu skoordynowanych ram wsparcia dla Ukrainy. Koperski podkreślił rolę Polski jako kluczowego centrum logistycznego dla Ukrainy, otwierającego dostęp do europejskich łańcuchów dostaw.

Rola Polski jako globalnej bramy dla Ukrainy jest możliwa dzięki rozbudowanej infrastrukturze transportowej – dodał wiceminister

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym

Wiceminister Koperski spotkał się również z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Forum Transportu, Young Tae Kimem, aby omówić dalszą współpracę w odbudowie ukraińskiej infrastruktury transportowej.

Uczestnicy spotkania zgodzili się na potrzebę wykorzystania polskiej wiedzy i doświadczenia w projekcie badawczym dotyczącym zrównoważonego transportu.

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x