NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Znamy dokładną lokalizację CPK. Powstaną nowe stacje i przystanki kolejowe

Znamy dokładną lokalizację CPK. Powstaną nowe stacje i przystanki kolejowe

MM
Mat. CPK

Centralny Port Komunikacyjny zaprezentował tzw. wariant inwestorski lotniska w Baranowie wraz z rozbudowanym węzłem kolejowym. Port Solidarność powstanie na terenach leżących częściowo w trzech gminach – Baranów, Teresin i Wiskitki. Poznaliśmy również lokalizację stacji i przystanków kolejowych.

Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową. Ten etap zapowiadany był w grudniu ubiegłego roku, kiedy zaprezentowano obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność na terenie części gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki.

Wariant inwestorski

W ramach obszaru części lotniskowej projektu powstaną dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda (północna i południowa). Obszar między nimi (tzw. midfield) będzie miał  2 500 m szerokości. Głównym obiektem będzie terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Stacja kolejowa, która będzie w pełni zintegrowana z terminalem stanowiąc jeden z podstawowych elementów lotniska zapewni dogodne, bezpośrednie połączenie m.in. z Warszawą i Łodzią. Podczas prac nad master planem CPK opracowane zostały wstępne warianty lotniska w zależności od zagłębienia kolei:

 1. W pełnym tunelu  i z terminalem centralnie nad linią kolejową. To wariant B1N znacząco podnoszący stopień skomplikowania i czas realizacji Inwestycji
 2.  Z płytkim przebiegiem linii kolejowej w wykopie i z terminalem po północnej stronie linii kolejowej (wariant D4N – skracający czas budowy, ale pogarszający efektywność operacji lotniskowych).
 3. Częściowo w tunelu i częściowo w wykopie otwartym (E1N, czyli obecny zoptymalizowany wariant inwestorski: łączący zalety operacyjne, środowiskowe i optymalizujący czas budowy).

Stacja kolejowa jest zaplanowana w odległości 1 100 m od północnej i 1 400 m od południowej drogi startowej. Terminal pasażerski będzie zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Dwie drogi kołowania, które połączą północną i południową część obszaru między drogami startowymi przebiegają po wschodniej i zachodniej stronie terminala.

Tunel kolejowy, w którym znajduje się stacja CPK został zaplanowany na głębokości ok 14 metrów poniżej przyszłego poziomu lotniska i jest przykryty w centralnej części obszaru strefy operacyjnej lotniska (na długości 2,5 km). W kierunku zachodnim i wschodnim tunel przechodzi w wykop otwarty, z którego część linii kolejowych wychodzi na poziom i ponad poziom terenu, by uzyskać możliwość bezkolizyjnych „rozplotów”.

Węzeł kolejowy

W ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ), analizie poddanych jest łącznie pięć wariantów węzła kolejowego CPK zintegrowanych z rozwiązaniami lotniskowymi. Wszystkie warianty są dopasowane do układu dworca, terminala i dróg startowych w obrębie lotniska, natomiast różnią się rozwiązaniami poza tym obszarem, w tym w zakresie włączeń w istniejące linie kolejowe PKP PLK oraz linie Kolei Dużych Prędkości (KDP) planowane w ramach Programu Kolejowego CPK.

Węzeł CPK obejmuje odcinki nowych linii KDP i łącznice z istniejącą siecią kolejową. Centralny punkt węzła to stacja zintegrowana z terminalem lotniczym. Warianty węzła różnią się konfiguracją poszczególnych połączeń między liniami kolejowymi oraz rozwiązaniami i parametrami technicznymi. Do dalszych prac zarekomendowano wybór wariantów W21, W24, W25.

CPK: Warianty węzła 

W zaproponowanych wariantach węzła CPK założono, że po wyjściu ze strefy terminala i dworca kolejowego w kierunku wschodnim poziom torów stacji podnosi się, aby przekroczyć dolinę Pisi Gągoliny mostem, a następnie w rejonie doliny Pisi Tucznej trasy torów rozdzielają się na: linię kolejową nr 85, czyli LK85 na wschód– do Warszawy, łącznicę na północ do LK3 (istniejącą linię Warszawa – Sochaczew – Kutno do Poznania), łącznicę na południe do LK1 (Warszawa – Skierniewice – Koluszki – Częstochowa do Katowic) i LK4 (Centralnej Magistrali Kolejowej Warszawa – Katowice/Kraków).

Po wyjściu ze strefy terminala i dworca kolejowego w kierunku zachodnim poziom torów stacji podnosi się, a następnie trasy torów rozdzielają się na: LK85 (tzw. igrek do Łodzi, Wrocławia i Poznania), łącznicę w kierunku północnym do planowanej LK5 (przygotowywana przez CPK CMK-Północ na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek do Gdańska, Torunia i Bydgoszczy), łącznicę na południe do LK1 (przez Skierniewice) i LK4 (CMK do Katowic i Krakowa).

Port Solidarność zostanie włączony w sieć istniejących i planowanych linii kolejowych:

  • do nowej linii kolejowej nr 85 (LK85 Warszawa – Łódź): od wschodu w kierunku Warszawy na wysokości DW579 w rejonie miejscowości Tłuste i od zachodu w stronę Łodzi na wysokości DK50 w rejonie Guzowa;
  • do nowej LK5, czyli CMK-Północ (obecnie realizowany jest STEŚ dla odcinka węzeł CPK – Płock – Włocławek): od północnego zachodu w kierunku Płocka na wysokości rzeki Pisi oraz w kierunku południowo-wschodnim od Lotniska do rejonu stacji Korytów z istniejącą LK4 (CMK) oraz z połączeniami z LK 1 (Warszawa – Skierniewice – Koluszki);
  • do istniejącej LK 3 (Warszawa – Sochaczew – Poznań) w kierunku północno – wschodnim w rejonie miejscowości Bieniewice;
  • do istniejącej LK4 (CMK) i nowej LK88 (na odcinku: węzeł CPK – Grójec – Warka, do dalszych analiz w ramach STEŚ, które ruszą w październiku 2022 r.) w kierunku południowo-wschodnim poprzez stację Korytów;
  • ponadto w ramach węzła CPK powstanie odcinek łączący planowane LK5 i nr 88, umożliwiający kursowanie pociągów w osi północ-południe z pominięciem stacji CPK, wraz ze stacją towarową zlokalizowaną na zachód od strefy lotniska.

Nowe stacje i przystanki kolejowe

W wyniku prac studialnych zostały wyznaczone nowe stacje i przystanki osobowe:

  • stacja CPK – do obsługi lotniska pociągami Kolei Dużych Prędkości, pociągami dalekobieżnymi, regionalnymi i aglomeracyjnymi, na LK85 Warszawa-Łódź w bezpośredniej bliskości terminala;
  • przystanek osobowy CPK Wschód – do obsługi strefy Airport City, na LK85 we wschodniej części lotniska;
  • przystanek osobowy CPK Zachód – do obsługi strefy cargo, na LK85 w zachodniej części lotniska;
  • przystanek osobowy Kawęczyn – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, między miejscowościami Kawęczyn i Szymanów w gminie. Teresin, na łącznicy północno-zachodniej w kierunku linii kolejowych nr 3 i 5;
  • przystanek osobowy Regów – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, między miejscowościami Regów, Gole i Żaby w gminie Baranów, na łącznicy północno-wschodniej w kierunku LK3;
  • przystanek osobowy Kopiska – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, w miejscowości Kopiska w gminie Baranów, na południe od autostrady A2 na łącznicy południowo-wschodniej w kierunku linii kolejowych nr 1, 3 i 4;
  • przystanek osobowy Guzów – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, między miejscowościami Guzów i Janówek w gminie Wiskitki, na południowo-zachodniej łącznicy w kierunku linii kolejowych nr 1, 4 i 88;
  • przystanek osobowy Wiskitki – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, w miejscowości Nowy Drzewiczw gminie Wiskitki, na północ od autostrady A2, na południowo-zachodniej łącznicy w kierunku linii kolejowych nr 1, 4 i 88;
  • przystanek osobowy Henryszew – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, między miejscowościami Henryszew i Grądy w gm. Wiskitki, na wschodnich przedmieściach Żyrardowa, na południowo-zachodniej łącznicy w kierunku linii kolejowych nr 1, 4 i 88;
  • oraz stacja CPK Towarowa – dla ruchu towarowego, na zachód od lotniska.

Już w środę, 15 czerwca, ruszają dobrowolne konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. ś. Konsultacje potrwają do 30 czerwca i będą prowadzone przy pomocy formularza dostępnego pod adresem www.konsultacje.cpk.pl. Informacje pozyskane od mieszkańców posłużą do przygotowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności