Prawo i przetargi Tabor

Zakład Robót Komunikacyjnych–DOM poszukuje wagonów po naprawie głównej

Zakład Robót Komunikacyjnych–DOM poszukuje wagonów po naprawie głównej Fot. Grupa ZUE

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wszczął postępowanie zakupowe, mające na celu udzielenie zamówienia pn. „Zakup wagonów samowyładowczych typu 411V(b) Hopper-Dozator”. Poszukiwane wagony muszą mieć wykonaną naprawę główną.

Jakie wagony?

Wagony nie mogą być wyprodukowane później niż w 1980 r. Łącznie spółka chce pozyskać 5 sztuk takich pojazdów, a ich dostawa przewidziana jest na 31 marca 2021 r. Na ten dzień będą nie później niż 3 miesiące po naprawie głównej. W momencie dostawy wszystkie wagony muszą posiadać świadectwo sprawności technicznej oraz stosowne dopuszczenia i zezwolenia Urzędu Transportu Kolejowego, pozwalające na ich eksploatację na sieci PKP PLK.

Zamawiający wymaga, aby minimalna średnica zestawów kołowych nie była mniejsza niż 930 mm, a zbiorniki o pojemności 720 l każdy, nie starsze niż 33-letnie w momencie odbioru wagonów.

Oferty

Oferty można składać do 8 stycznia 2021 roku. Przy czym zamawiający przewiduje przeprowadzenie z wybranymi wykonawcami negocjacji handlowych, dotyczących zaproponowanych przez nich warunków. Do złożenia ofert ostatecznych mogą zostać zaproszone wybrane podmioty.

Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Wymagane jest udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na zakupione wagony.

O wagonach 411V

Wagony 411V (b) to czteroosiowe wagony samowyładowcze, które są przeznaczone do przewozu oraz układania tłucznia podczas remontów i modernizacji infrastruktury kolejowej. Układanie podsypki odbywa się podczas jazdy z prędkością 3-5 km/h, po pneumatycznym opuszczeniu dozatora do żądanego poziomu i otwarciu klap wyładowczych.

Wagony te produkowane były przez Zastal Zielona Góra od 1966 r. i nadal są popularnymi jednostkami, eksploatowanymi przez wiele firm, zajmujących się remontami i utrzymaniem infrastruktury kolejowej w Polsce, w tym także pozostają na stanie zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK.