Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie tygodnia

Taborowe podsumowanie tygodnia Zmodernizowany wagon 141A przez Pesa Bydgoszcz w 2018 roku Fot. NaKolei.pl

Prezentujemy kolejne taborowe podsumowanie tygodnia. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem tego okresu było ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przetargu na dostawę pojazdów hybrydowych.

Przypomnijmy więc, że samorząd chce kupić dwa pojazdy z opcją na 10 kolejnych. Mają to być fabrycznie nowe, dwunapędowe zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym.

Oferty można składać do 21 kwietnia 2020 roku, zaś kryteria wyboru stanowią okres gwarancji – 20%, współczynnik niezawodności technicznej – 20% oraz cena – 60%.

 

Newag z opcją na 4 Impulsy dla FSE

10 marca od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą Bari we Włoszech oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Oznacza to, że włoski przewoźnik wykorzystał w pełni opcje wynikające z umowy ramowej. Polski producent dostarczy łącznie 15 Impulsów. Ostatnia opcja dotyczyła czterech ezt-ów. Łączna wartość zamówienia wynosi 15.960.000,00 EUR netto.

Czytaj dalej.

SM42 PKP Intercity pojadą na naprawy do PKP CARGOTABOR

PKP Intercity rozstrzygnęły przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 10 sztuk lokomotyw spalinowych SM42. Prace zostaną wykonane przez inną spółkę z Grupy PKP – PKP CARGOTABOR.

Zamówienie był podzielone na dwie części. Część 1 obejmuje sześć sztuk lokomotyw SM42, za prace przy których PKP CARGOTABOR dostanie 5.999.959,11 brutto. Część 2 obejmuje natomiast cztery lokomotywy SM42. Tu PKP CARGOTABOR miał konkurencję – Tabor Dębica. Oferty oceniono odpowiednio na 100 pkt i 64,08 pkt, a ich wartość to 3.999.972,74 zł brutto oraz 7.254.591,66 zł brutto.

Naprawa P5 lokomotywy 401Da-074

Zakłady Azotowe Chorzów poszukują wykonawcy naprawy okresowej głównej (P5) lokomotywy spalinowej typu 401Da nr 074.

Oferty można składać do 20 marca 2020 roku. Kryteria oceny stanowią: cena – 70 %, termin realizacji – 10 % oraz gwarancje – 20 %. Planowany termin rozpoczęcia naprawy to 1 kwietnia 2020 roku.

Lubelski Węgiel Bogdanka chce kupić cztery nowe lub zmodernizowane spalinówki

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. ogłosiła przetarg na dostawa czterech fabrycznie nowych lub kompleksowo zmodernizowanych lokomotyw spalinowych. Mają być jednokabinowe, o obsłudze jednoosobowej, sześcioosiowe, przeznaczone do pracy liniowej i manewrowej, zdolne do przewiezienia ładunku o masie min. 3600 Mg brutto po połączeniu w tandem.

Oferty na ich dostawę można składać do 1 kwietnia 2020 roku.

Kryteria wyboru stanowią: Cena – 65%; Ilość przeglądów – 20%; Gwarancja – 10% oraz referencje – 5%.

Więcej w artykule.

Zmiany terminów w wagonowych przetargach PKP Intercity

I na zakończenie warto dodać, że PKP Intercity zmieniły terminy składania ofert w dwóch wagonowych przetargach. I tak w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych nowy termin to 20 marca 2020 roku.

W przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A jako termin składania ofert wskazano 18 marca 2020 roku.

Ponownie zmieniony został także termin składania ofert w przetargu na dostawę 10 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych. Nowa data to 8 kwietnia 2020 roku.