Prawo i przetargi Tabor Wiadomości

Lubelski Węgiel Bogdanka chce kupić cztery nowe lub zmodernizowane spalinówki

Lubelski Węgiel Bogdanka chce kupić cztery nowe lub zmodernizowane spalinówki Fot. Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. ogłosiła przetarg na dostawę czterech fabrycznie nowych lub kompleksowo zmodernizowanych lokomotyw spalinowych.

Mają być jednokabinowe, o obsłudze jednoosobowej, sześcioosiowe, przeznaczone do pracy liniowej i manewrowej, zdolne do przewiezienia ładunku o masie min. 3600 Mg brutto po połączeniu w tandem.

Oferty na ich dostawę można składać do 1 kwietnia 2020 roku.

Zainteresowani muszą wpłacić wadium w wysokości 250.000 zł.

 

 

 

Kryteria wyboru stanowią:

 • Cena – 65%;
 • Ilość przeglądów – 20%;
 • Gwarancja – 10%;
 • Referencje – 5%.

Wymagania co do przedmiotu zamówienia są następujące:

Gwarancja – co najmniej 36 miesięcy;

 • Współczynnik niezawodności – co najmniej 90%;
 • Prędkość maksymalna – co najmniej 80 km/h;
 • Moc silnika spalinowego – min. 1500kW;
 • Napędy pomocnicze – elektryczne silnik asynchroniczne.

Lokomotywy mają wykonywać pracę manewrowo-liniową oraz towarową. Muszą zostać wyposażone w fabrycznie nowy silnik spalinowy. Kolorystyka lokomotyw powinna być zgodna z barwami określonymi przez Zamawiającego.

Lokomotywy muszą zostać wyposażone w monitoring wizyjny.

Wymagane cykle przeglądowe:

 • P1 min. 3000 km lub 15 dni;
 • P2/1 min. 20.000 km lub 60 dni;
 • P2/2 min. 50.000 km lub 6 miesięcy;
 • P3 min. 225.000 km lub 4 lata;
 • P4 min. 450.000 km lub 8 lat;
 • P5 min. 2.400.000 km lub 32 lata.

W ramach zamówienia trzeba będzie przeszkolić także pracowników Zamawiającego, w takim zakresie, aby uzyskali oni wiedzę z zakresu budowy, regulacji oraz czynności utrzymaniowych lokomotyw. Dzięki temu zostaną oni uprawnieni do wykonywania przeglądów P1, P2 oraz P3.

Dość istotną informacją dla potencjalnych dostawców jest oświadczenie zamawiającego, że jego pracownicy posiadają uprawnienia do prowadzenia lokomotyw tupu: M62M, S200 oraz 15D/A. W przypadku zatem dostawy innych lokomotyw niż wymienione powyżej wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzić szkolenia dla maszynistów, w zakresie niezbędnym do prowadzenia lokomotyw nowego typu.

Jeszcze istotniejszą informacją wydaje się natomiast fakt, że zamawiający chce, aby dostarczone lokomotywy były kompatybilne z maszynami typu 15D/A, produkcji Newag S.A.

Terminy dostaw 

Zamawiający określił następujące terminy dostaw dla poszczególnych lokomotyw:

 • Pierwsza – w terminie do 5 stycznia 2021 roku;
 • Druga – w terminie do 5 lutego 2021 roku;
 • Trzecia – w terminie do 5 kwietnia 2021 roku oraz
 • Czwarta – w terminie do 15 stycznia 2022 roku.