Kolej na świecie Prawo i przetargi Tabor

Więcej Impulsów z Newagu dla FSE

Więcej Impulsów z Newagu dla FSE Fot. Newag

Newag poinformował, że w dniu 10 marca 2020 roku otrzymał informację od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą Bari we Włoszech o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Tym razem zamówienie dotyczy czterech Impulsów. Łączna wartość zamówienia wynosi 15.960.000,00 EUR netto (co stanowi 68 947 200 PLN netto według średniego kursu NBP na dzień dzisiejszy).

Newag poinformował, że zamówienie zostało złożone na podstawie umowy ramowej, która przewidywała możliwość zamówienia do piętnastu elektrycznych zespołów trakcyjnych, z zastrzeżeniem, że pierwsze pięć elektrycznych zespołów trakcyjnych zostało zamówionych wraz z zawarciem umowy ramowej.

Dalej producent podał, że szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym szczegółowe terminy wykonania elektrycznych zespołów trakcyjnych, zostaną określone w umowie wykonawczej, której zawarcie powinno nastąpić do 30 kwietnia 2020 roku. Całość zamówienia powinna zostać zrealizowano w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

Zawarcie umowy na dostawę czterech kolejnych Impulsów będzie oznaczało, że Newag dostarczy do Włoch 15 składów. Umowa ramowa oraz wykonawcza z firmą FSE została podpisana w grudniu 2015 roku. W grudniu 2018 roku włoski przewoźnik złożył zamówienie na sześć kolejnych pojazdów, natomiast w maju 2019 roku strony podpisały umowę, która określała szczegółowe warunki wykonania kontraktu.

Jak podaje producent Impuls to jedne z najnowocześniejszych tego typu pojazdów szynowych w Polsce. Dzięki spełnieniu rozporządzeń TSI gwarantują komfort i bezpieczeństwo zarówno pasażerom jak i maszynistom. To trójczłonowe pojazdy 36Web, są pierwszym polskim elektrycznym zespołem trakcyjnym, który otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Europy Zachodniej.