Prawo i przetargi Przewozy towarowe

Potrzebna obsługa lokomotyw dla bocznicy PGE

Potrzebna obsługa lokomotyw dla bocznicy PGE Fot. PGE

PGE poszukuje wykonawcy usług manewrowych lokomotywami Zamawiającego przez drużynę trakcyjną i drużynę manewrową na terenie infrastruktury kolejowej Elektrowni Opole. Spółka właśnie ogłosiła przetarg.

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie prac manewrowych na torach prywatnego zarządcy infrastruktury kolejowej PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w skład, której wchodzi min. linia kolejowa nr 997 oraz tory bocznicowe. Prace manewrowe związane będą m.in. z przestawianiem składu wagonów z toru na tor, ważeniem statycznym i dynamicznym wagonów, podstawianiem wagonów z miałem węglowym do rozładunku wywrotnicami wagonowymi, rozładunek tych wagonów przeciągarkami wagonów lub ręczne podstawianie wagonów lokomotywą do wywrotnic, następnie zbieranie próżnych wagonów po rozładunku i odstawianiem do stacji zdawczo-odbiorczej z formowaniem składów pociągów, podstawianiem wagonów na pozostałe punkty ładunkowe, włączanie i wyłączanie wagonów lub grup wagonów (przeformowywanie składu pociągu), sprzęganiem i rozprzęganiem wagonów i lokomotyw oraz prac doraźnych związanych z pracą manewrową na terenie infrastruktury kolejowej Elektrowni Opole.

Zamawiający udostępni do wykonywania pracy manewrowej sprawne technicznie lokomotywy 6Dh (lokomotywa zmodernizowana) lub 6D (SM42), przy czym jedna z nich będzie wykorzystywana tylko w przypadkach awaryjnych.

Usługi, o których mowa powyżej będą wykonywane w 2021 roku, nie wcześniej niż od 1 stycznia, do 31 grudnia. Do ich realizacji potrzebna będzie drużyna trakcyjna, jednoosobowa, złożona z pracownika z uprawnieniami prowadzącego pojazdy kolejowe po liniach kolejowych lub kwalifikacje równoważne oraz drużyna manewrowa, w skład której będzie wchodził pracownik z uprawnieniami ustawiacza i pracownik z uprawnieniami manewrowego.

Usługi będą świadczone całodobowo, od godz. 6.00 w każdy wtorek do 6.00 w każdą niedzielę (5 dób bez przerwy).

Oferty w przetargu można składać do 19 października 2020 roku. Decyduje cena.