Infrastruktura
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PLK planują zakończenie modernizacji stacji Lublin Główny wiosną 2021 roku

PLK planują zakończenie modernizacji stacji Lublin Główny wiosną 2021 roku Lublin Główny we wrześniu 2020 r. Fot. PKP PLK S.A.

Na stacji Lublin Główny podróżni korzystają z kolejnych nowych peronów. Wygodniejsze są wyjazdy  w region oraz do Warszawy, Kielc i Radomia. Dostęp do pociągów zapewniają windy oraz bezpośrednie przejście z dworca. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzona jest w ramach modernizacji linii Lublin – Warszawa wartej ponad 3,5 mld zł.

Na stacji Lublin Główny pasażerowie od połowy grudnia korzystają już ze wszystkich peronów. Peron nr 2 jest wyposażony w długą wiatę, ławki, czytelne oznakowanie. Wygodniejsza jest  obsługa peronu nr 1. Udostępniono krótsze dojście, bezpośrednio z budynku dworca. Jest również wiata i ławki. Wykonawca kończy jeszcze część prac, które nie ograniczają dostępu do pociągów. Na zmodernizowanym peronie nr 3 będzie długa wiata. Prace zakończą się w styczniu. Wcześnie wykonane będzie wzmocnienie fundamentów zadaszenia.

Nowe perony na stacji Lublin Główny są wyższe, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Jasne oświetlenie zapewnia bezpieczny dostęp do wagonów także po zmroku. W gablotach są niezbędne dla podróżnych informacje i rozkłady jazdy. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają zapewniony dostęp na perony dzięki windom.

Oddanie do użytku przebudowanych peronów na stacji Lublin Główny to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, przyjaznej pasażerom i bezpiecznej infrastruktury kolejowej na Lubelszczyźnie. Elektryfikacja kolejnych linii kolejowych w województwie oraz plany budowy Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej sprawią, że dworzec i stacja Lublin Główny staną się dużym centrum przesiadkowym. Mam nadzieję, że zachęci to mieszkańców Lubelszczyzny do jeszcze częstszego korzystania z usług polskich kolei – powiedział doradca ministra infrastruktury Piotr Kaliszewski.

Zakończenie prac na stacji planowane jest wiosną. Wówczas wykonane już będą wszystkie roboty w przejściu podziemnym. Obecnie zakończyły się tam główne prace. Zapewnione jest  bezpieczne przejścia od kas biletowych i na perony. Będą jeszcze układane płyty granitowe na ścianach i posadzce oraz wykonane ścieżki naprowadzające, które ułatwią drogę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Sprawne podróże pociągiem z Lublina w kierunku Warszawy zapewnią m.in. przebudowywane wiadukty kolejowe nad ul. Diamentową, Janowską i przy Drodze Męczenników Majdanka, a także mosty nad Bystrzycą i Czerniejówką. Wzmocnione konstrukcje gwarantują przejazdy cięższych składów. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przy wiaduktach nad ul. Diamentową, a także wzmocnienie podpór przy wiadukcie nad ul. Janowską i Drogą Męczenników Majdanka będzie wymagało odpowiedniej organizacji ruchu drogowego. O zmianach, przygotowanych wspólnie z zarządcą drogi, kierowcy będą informowani z wyprzedzeniem.  Prace związane z przebudową wszystkich obiektów na terenie Lublina wykonawca planuje do końca I kw. 2021 r.

Od 13 grudnia na całej trasie między Lublinem a Warszawą pociągi jeżdżą dwutorowo. To efekt budowy drugiego toru na jednotorowym odcinku między Pilawą a Otwockiem. Koniec „wąskiego gardła” na trasie z Lublina do stolicy znacznie zwiększył możliwości podróży w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

Sprawniejszą kolej w aglomeracji lubelskiej umożliwi budowa łącznicy pomiędzy linią Lublin – Warszawa (nr 7) a linią Lublin – Stalowa Wola (nr 68). Wykonawca zakończył układanie rozjazdów. Dzięki inwestycji PLK pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Będą również lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego.