Prawo i przetargi Przewozy towarowe Tabor

Lotos Kolej kupuje 108 wagonów-platform. Umowy podpisane

Lotos Kolej kupuje 108 wagonów-platform. Umowy podpisane Fot. NEWAG S.A. (ilustracyjne)

Lotos Kolej podpisała umowy na dostawę łącznie 108 wagonów-platform, które będą wykonywane do realizowania przewozów intermodalnych. Wszystkie pojazdy mają być fabrycznie nowe.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania.

Pierwsze z nich obejmuje dostawę 72 sztuk sześcioosiowych wagonów platform o łącznej długości ładunkowej wynoszącej 80 stóp, serii Sggrss. Dostarczy je bułgarski producent Kolowag AD. Wartość tego zamówienia to 32 328 000.00 PLN netto. W tej części ofertę złożyła także Tatravagónka a.s., która swoje produkty wyceniła na 34 272 000.00 zł.

Drugie zadanie obejmuje natomiast dostawę 36 sztuk czteroosiowych wagonów platform o długości ładunkowej wynoszącej 40 stóp, serii Sgmmnss. Te pojazdy zostaną wyprodukowane i dostarczone przez słowacką firmę Tatravagónka a.s. Wartość tego zamówienia to 11 304 000.00 PLN netto. W tej części Słowacy nie mieli konkurencji.

Wszystkie złożone oferty podlegały ocenie, a żaden producent nie został wykluczony z postępowania.

Zakup wagonów-platform jest dofinansowany ze środków unijnych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020” w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Kupowane przez Lotos Kolej muszą mieć dopuszczenie do eksploatacji w ruchu międzynarodowym, stąd wymagane jest zezwolenie zgodne z TSI.

Prędkość maksymalna wagonów w obu wariantach to 120 km/h.

Wagony mają zostać dostarczone w 2022 roku.

To drugie zamówienie Lotos Kolej na wagony-platformy. Pierwszy przetarg wygrała także bułgarska firma Kolowag i dostarczy 216 pojazdów. Dodatkowo przewoźnik kupił także lokomotywę Dragon od Newagu.