Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Tabor

CzLoko dostarczy lokomotywy manewrowe dla PKP Intercity

CzLoko dostarczy lokomotywy manewrowe dla PKP Intercity Fot. CZLoko (ilustracyjne)

Oferta czeskiego producenta CZLoko została wybrana przez PKP Intercity w przetargu na dostawę 10 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych.

Przypominamy, że przewoźnik chciał na ten cel przeznaczyć 61.500.000,00 zł brutto, a czeski producent wycenił swoje lokomotywy na 83.502.585,00 zł netto, co daje 8.296.750,00 zł netto za jeden pojazd.

Jak podano w informacji o wyborze oferty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz treścią ogłoszenia o zamówieniu, kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej były:

  1. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (najwyżej ocenioną ofertą w tym kryterium była oferta z najniższą ceną) – waga kryterium 60 pkt;
  2. okres gwarancji i rękojmi (najwyżej ocenioną ofertą w tym kryterium była oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi z tym, że okres gwarancji nie mógł być krótszy niż 48 m-cy) – waga kryterium 15 pkt;
  3. dodatkowe walory techniczne (zabudowa na lokomotywie odbieraka prądu 3kV, który wraz z niezbędnym osprzętem umożliwią grzanie składów wagonowych podczas postoju i wykonywania manewrów z prędkością nie mniejszą niż 25 km/h) (Wykonawca, który zaoferował zabudowę otrzymywał 15 pkt, Wykonawca, który nie zaoferował zabudowy otrzymywał 0 pkt) – waga kryterium 15 pkt;
  4. wartość współczynnika dostępności technicznej przy minimalnym wymaganym wskaźniku na poziomie 90% (punkty były przyznawane za każdy punkt procentowy współczynnika powyżej 90%) – waga kryterium 10 pkt.

Ocena oferty CZ LOKO, a.s. na podstawie powyższych kryteriów oceny ofert kształtuje się następująco:

  1. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 pkt;
  2. okres gwarancji i rękojmi – 15 pkt;
  3. dodatkowe walory techniczne – 0 pkt;
  4. wartość współczynnika dostępności technicznej – 0 pkt.

Łączna liczba przyznanych punktów to 75.

Przypominamy, że trzeba będzie dostarczyć manewrowe lokomotywy fabrycznie nowe czyli zbudowane z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych. Wymagana jest także gwarancja jakości na każdy z pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, o której mowa w umowie, a także rękojmi na każdy pojazd, na okres co najmniej 48 miesięcy. Wykonawca musi zagwarantować w całym okresie gwarancji dotrzymanie minimalnego średniego współczynnika dostępności wszystkich dostarczonych pojazdów w każdym kwartale kalendarzowym na poziomie co najmniej 90 %.

Dostawy mają być zrealizowane w ciągu dwóch lat.Kongres590