Bez kategorii

Więcej pasażerów w ferie – więcej kontroli UTK

Więcej pasażerów w ferie – więcej kontroli UTK fot. PKP PLK S.A.

Podczas wzmożonego ruchu na kolei w ferie zimowe UTK zamierza jeszcze skrupulatniej sprawdzać stan bezpieczeństwa i komfort podróżujących.

Działania nadzorcze Urzędu Transportu Kolejowego będą polegały m.in. na sprawdzaniu sprawności taboru, stanu technicznego, ogrzewania oraz odpowiedniej ilości wagonów w składach. Będą miały na celu zweryfikowanie ewentualnych braków bądź zaniedbań, aby uniknąć dyskomfortu podróżujących pociągami pasażerów. Kontrole takie przeprowadzą inspektorzy we wszystkich województwach.

UTK sprawdzi, czy przewoźnicy zadbali o naszyny, którymi będą przewozić zwiększoną ilość osób. Ważną kwestią jest prawidłowe działanie drzwi pociągu oraz zweryfikowanie, czy nie ma możliwości otworzenia ich podczas jazdy.

Niedopełnienie któregoś z obowiązków przewoźnika skutkuje wyłączeniem danego wagonu z jazdy. Wagon wraca do użytku po naprawie usterki lub problemu. W przypadku niewywiązania się z obowiązku ponownego zabdania o maszynę przewoźnik może zostać obłożony karą pieniężną.

Wszelkie niedogodności nalezy najpierw zgłosić do obsługi danego pociągu. Kolejnym krokiem jest możliwość złożenia reklamacji – do przewoźnika lub do prezesa UTK. Więcej informacji o reklamacjach znajduje się na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

 

źródło: UTK