Prawo i przetargi Tabor

Trzy firmy zainteresowane modernizacją wagonów Z1A/B

Trzy firmy zainteresowane modernizacją wagonów Z1A/B Fot. Wiki Commons

PKP Intercity otworzyły oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM. Wpłynęły trzy, ale tylko jedna dotyczy wszystkich części.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:

Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A. Po modernizacji mają to być wagony pierwszej klasy (typ Z1A) przedziałowe.

Prace te chcą wykonać dwie firmy:

  • Modern Train: cena – 43.965.120,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 40 miesięcy;
  • Konsorcjum PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki: cena – 51.726.912,00 zł brutto,  termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 36 miesięcy.

Szacunki zamawiającego to 34.587.600,00 zł brutto.

Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B. Po modernizacji mają to być wagony drugiej klasy (typ Z1B) przedziałowe.

Oferty złożyli:

  • Newag: cena – 166.296.000,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 70 dni i gwarancja – 36 miesięcy.
  • PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki: cena – 158.678.364,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 36 miesięcy.

Szacunki zamawiającego to 115.607.700,00 zł brutto.

Część 3 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Po modernizacji mają to być wagony drugiej klasy osobowe z przedziałowymi przystosowanymi do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM).

Złożona została tylko jedna oferta: PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki z cena – 40.566.384,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 36 miesięcy.

Szacunki zamawiającego to 26.678.700,00 zł brutto.

Oferty będą oceniane wg kryteriów: Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – Waga: 10, Termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – Waga: 10, Cena – Waga: 80.