Prawo i przetargi Tabor

Pięć ofert na modernizacje wagonów Z1A/B

Pięć ofert na modernizacje wagonów Z1A/B Fot. Adam Kilian

W dniu 26 marca 2021 r. PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B. Zgłosiło się 5 oferentów.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi brutto 176 874 000,00 zł, w tym:

  1. dla części 1 przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A: 34 587 600,00 zł brutto;
  2. dla części 2 przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B: 115 607 700,00 zł brutto;
  3. dla części 3 przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: 26 678 700,00 zł brutto.

Oferty złożyli :

H. Cegielski – FPS Poznań Sp. z o. o.
– część nr 1: 47 615 760,00 zł
– część nr 2: 143 558 220,00 zł
– część nr 3: 34 032 870,00 zł

Termin wykonania prac: 60 dni kalendarzowych dla jednego wagonu, gwarancja: 37 miesięcy.

Konsorcjum Mag-Train Sp. z o. o. i POZBUD S.A.
– część nr 1: 41 524 800,00 zł
– część nr 2: 132 560 298,00 zł
– część nr 3: 33 900 030,00 zł

Termin wykonania prac: 70 dni kalendarzowych dla jednego wagonu, gwarancja: 39 miesięcy.

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. i PESA Bydgoszcz S.A.
– część nr 1: 54 088 512,00 zł
– część nr 2: 152 730 084,00 zł
– część nr 3: 43 333 884,00 zł

Termin wykonania prac: 70 dni kalendarzowych dla jednego wagonu, gwarancja: 36 miesięcy.

MR Train S.A
– część nr 1: 38 612 160,00 zł
– część nr 3: 31 173 120,00 zł

Termin wykonania prac: 65 dni kalendarzowych dla jednego wagonu, gwarancja: 48 miesięcy.

Newag S.A.
– część nr 2: 157 661 400,00 zł

Termin wykonania prac: 70 dni kalendarzowych dla jednego wagonu, gwarancja: 36 miesięcy.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – Waga: 10, termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – Waga: 10, cena – Waga: 80.

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia udzielenia zamówienia. Wykonanie naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonanie przeglądu po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania naprawy.

Dalej Zamawiający określił czas wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych, przy czym naprawa pierwszego wagonu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych. Na wykonanie przeglądu każdego z wagonów będzie nie więcej niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).