VII Kongres Rozwoju Kolei
Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

DOLKOM, PPMT i PNUIK chcą wspólnie kupić podbijarki

DOLKOM, PPMT i PNUIK chcą wspólnie kupić podbijarki Fot. DOLKOM (ilustracyjne)

Mamy kolejny „wspólny” przetarg na dostawę pojazdów kolejowych. Tym razem chodzi o podbijarki torowe. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym wystosowały trzy podmioty, tj. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Łącznie zamówienie ma obejmować cztery podbijaki:

  • Podbijarka nr 1 i nr 4 – podbijarka uniwersalna (torowo-rozjazdowa) dla DOLKOM-u;
  • Podbijarka nr 2 – podbijarka  uniwersalna (torowo-rozjazdowa) dla PPMT;
  • Podbijarka nr 3 – podbijarka torowa dla PNUIK.

Dialog techniczny planowany jest w dniach 15 do 18 czerwca 2021 r.

Podbijarki powinny spełniać wszystkie wymagania dla pojazdów kolejowych specjalnych wynikające z przepisów prawa krajowego (polskiego) i prawa Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

Podbijarki powinny być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych oraz kompletne. Należy je dostarczyć zamawiającemu w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, gotowe technicznie do wykonywania pracy niezwłocznie po dostawie. W dacie dostawy podbijarki powinny być w pełni wyposażone, łącznie z systemem pomiarowym, innym osprzętem i oprogramowaniem, zarówno związanym z pracą podbijarki, jak i jej serwisowaniem, w stanie gotowym do eksploatacji.

Wszystkie muszą być przystosowane do jazdy w obu kierunkach, z napędem własnym i  w  składzie pociągu, posiadać możliwość sterowania pneumatycznym hamulcem zespolonym, być wyposażone w urządzenia Automatyki Bezpieczeństwa Pociągu (SHP, CA), radiotelefon (VHF+GSM-R) lub dwusystemowy (GSM-R/VHF), umożliwiający łączność pociągową i drogową z obsługą radiotelefonicznego systemu alarmowego („Radio-Stop”) oraz  urządzenie rejestrujące parametry jazdy transportowej z napędem własnym przynajmniej w zakresie: czas, prędkość przejazdu, drogę przebiegu, ciśnienie w przewodzie głównym i zbiornikach hamulcowych, użycie dźwiękowego urządzenia ostrzegającego, dane identyfikacyjne kabiny, z której pojazd jest prowadzony, parametry związane z automatyką bezpieczeństwa pociągu „ABP”.

Podbijarki powinny posiadać opracowaną charakterystykę trakcyjną i być przystosowane do jazdy po torze o szerokości 1435 mm oraz osiągać prędkość jazdy transportowej co najmniej 100 km/h z napędem własnym oraz jako pojazd ciągnięty. Zastosowany w podbijarkach napęd oraz ilość osi napędowych winny zapewniać stabilną jazdę roboczą i transportową.

Zakładany zakres wykonywanych jazd w ciągu roku nie przekroczy 25 000 km. Muszą umożliwiać pracę zarówno w dzień jak i w nocy. Bardziej szczegółowo chodzi o pracę w następujących warunkach i wariantach zastosowania:

  1. podbijarki wykorzystywane będą do pracy na całej normalnotorowej sieci kolei polskich, na torach o nominalnej szerokości 1435 mm, przy maksymalnej wysokości bezwzględnej toru do 1000 m n.p.m.,
  2. zakładany zakres wykonywanych przez podbijarki prac obejmuje podbijanie rozjazdów (dotyczy zadania nr 1 oraz 2 ) i toru oraz przejazdy transportowe na dystansie do 25 000 km w roku kalendarzowym, przy czym w codziennej eksploatacji musi być możliwe wykonywanie przejazdów transportowych na dowolne odległości realizowane napędem własnym,
  3. podbijarki powinny być przystosowana do pracy w warunkach zjawisk atmosferycznych występujących na terenie Polski;
  4. podbijarki winny umożliwiać pracę w zakresie temperatur otoczenia (także podczas pracy układów hydraulicznych) od -15°C do +40°C, wilgotności względnej powietrza do 90% przy 20°C.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich prób i badań niezbędnych dla uruchomienia, wdrożenia i uzyskania zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, a także zapewnienia uruchomienia i wdrożenia podbijarki do eksploatacji na terenie wskazanym przez zamawiającego, w granicach RP. Trwałość pojazdu to minimum 25 lat.