Bez kategorii

Z Japonii do Europy Zachodniej przez Małaszewicze

Z Japonii do Europy Zachodniej przez Małaszewicze Fot. PKP CARGO

Ruszyło nowe połączenie Kolei Rosyjskich i FESCO, którzy wysłali pierwszy pociąg kontenerowy z japońskim ładunkiem do Europy Zachodniej. Pojechał on przez odcinek transsyberyjski i, co ważne, polski terminal w Małaszewiczach.

Pierwszy skład kontenerowy wyruszył z Władywostoku do Europy Zachodniej odcinkiem kolei transsyberyjskiej 18 listopada 2020 roku. Znalazły się w nim kontenery z szeroką gamą towarów, takich jak: sprzęt medyczny, chemikalia, silniki, klimatyzacja, elektronarzędzia, kompresory i inne. Kontenery zostały wysłane z kilku portów w Japonii (Hakata, Kobe, Toyama, Yokohama) ale zgromadzone w ramach regularnej obsługi morskiej FESCO na jednym statku, który przybył do Portu Handlowego we Władywostoku 16 listopada 2020 roku.

Odprawa celna w porcie, przygotowywanie dokumentów tranzytowych i sformowanie składu pociągu kontenerowego odbywały się w możliwie najkrótszym czasie. To zaledwie dwa dni – podali organizatorzy transportu. Następnie pociąg pojechał po rosyjskiej sieci kolejowej według specjalnie opracowanego rozkładu i został przekazany Kolejom Białoruskim. Przekroczenie granicy z Polską następuje z wykorzystaniem stacji granicznej w Brześciu. Tu kontenery trzeba załadować do wagonów normalnotorowych przed wyjazdem do miejsc docelowych w Europie, w tym w: Belgii, Holandii, Niemczech i Polsce. Ich obsługą i przeładunkiem zajmuje się terminal w Małaszewiczach.

Pomoc logistyczną zapewniają RZD Logistics (spółka zależna Kolei Rosyjskich) oraz FESCO, którzy oferują usługę tranzytu intermodalnego Trans-Siberian LandBridge w celu ekspresowej dostawy towarów koleją transsyberyjską.

Pociąg ten jest kolejnym etapem projektu testowych przesyłek kontenerowych, który pokazuje możliwości i zalety trasy transsyberyjskiej. Zorganizowano go w wyniku efektywnej współpracy międzynarodowej między Kolejami Rosyjskimi i Ministerstwem Transportu Japonii oraz spedytorami japońskimi, kolejami białoruskimi i polskimi.

Koleje Rosyjskie nieustannie pracują nad ulepszeniem technologii dostarczania ładunków. Nasi japońscy klienci już przekonali się o wysokiej jakości usług, szybkości i bezpieczeństwie transportu. Wysłanie pełnego pociągu kontenerowego jest kolejnym dowodem wysokiej konkurencyjności rosyjskich kolei. Sprzyjała temu również stabilna polityka taryfowa: stawki za ruch tranzytowy nie wzrosły w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ponadto otwierają się dodatkowe możliwości zwiększenia ruchu z Japonii i innych krajów regionu Azji i Pacyfiku do Europy – powiedział zastępca Dyrektora Generalnego Kolei Rosyjskich i dyrektor Centrum Korporacyjnych Usług Transportowych Aleksiej Szilo.

Usługa Transsyberian LandBridge znacznie skraca czas transportu ładunków w porównaniu z tradycyjnymi trasami morskimi. Dostawa z portów Japonii do portów Europy drogą morską zajmuje do 50 dni, podczas gdy intermodalna trasa transsyberyjska skraca ten czas o połowę. Stąd takie połączenie może okazać się ciekawą alternatywą dla spedytorów, co ważne przy istotnej roli polskiego terminala w Małaszewiczach.