Ekonomia i rynek Kolej na świecie Konferencje i spotkania Przewozy towarowe

Współpraca PKP CARGO z Mercitalia Rail. Przedmiotem rozmów korytarz transportowy Travisio-Wrocław

Współpraca PKP CARGO z Mercitalia Rail. Przedmiotem rozmów korytarz transportowy Travisio-Wrocław fot. SIemens Sp. z o.o.

PKP CARGO zapowiada intensywną współpracę z włoskim Mercitalia Rail. Strony zapowiadają podpisanie listu intencyjnego w sprawie partnerstwa strategicznego. Spółki będą skupiać działania na poprawie jakości funkcjonowania kolejowego korytarza transportowego Travisio-Wrocław.

PKP CARGO zacieśnia relacje z włoską spółką Mercitalia Rail. Spółka chce zaakcentować swoją obecność i zwiekszyć aktywnośćw obszarze transeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe. Z rozmów prezesa PKP CARGO, Czesława Warsewicza z Gian Paolo Gotellim, szefem Mercitalia Rail, wynika, że niebawem przez obie strony zostanie podpisany list intencyjny dot. współpracy. Jak czytamy w komunikacie jest to kwestia kilku tygodni.

Na czym ma polegać współpraca Polski z Włochami?

List intencyjny ma dotyczyć ustalenia strategicznego partnerstwa na rzecz wspólnego, wzajemnego rozwijania produktów intermodalnych PKP CARGO i Mercitalia Rail. Porozumienie będzie zakładało, po pierwsze, poprawę jakości funkcjonowania kolejowego korytarza transportowego Travisio-Wrocław. Po drugie – spowoduje powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli obu spółek, której celem będzie opracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie nowej oferty produktowej odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku. Ta nowa oferta ma też spowodować podniesie poziomu obsługi kluczowych klientów obu spółek.

Zagraniczna ekspansja jest to jedno ze strategicznych kierunków rozwoju naszej spółki w najbliższych latach. – mówi Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP CARGO.

Korytarz północ-południe zajmuje ważne miejsce na mapie transportowej Europy, gdyż w obszarze jego oddziaływania mieszka około 180 milionów ludzi, a prognozy demograficzne mówią o dalszym wzroście ludności. Ponadto państwa leżące wzdłuż tego szlaku wykazują się dużą dynamiką wzrostu PKB, co oznacza także rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe.

Prezes zaznacza, że współpraca z Włochami to kolejny krok w rozwijaniu międzynarodowej współpracy przez największego polskiego towarowego przewoźnika kolejowego. I przypomina, że w czerwcu została podpisana przez PKP CARGO umowa z Kolejami Litewskimi, otwierająca nowe możliwości zwiększenia wymiany gospodarczej pomiędzy oboma państwami przy wykorzystaniu trasy kolejowej Rail Baltica. Ta magistrala będzie także częścią korytarza łączącego państwa bałtyckie z Polską i krajami leżącymi na południe od nas, w rejonie Morza Czarnego i Adriatyku.