NaKolei.pl WiadomościPolityka Wspólny Bilet wśród priorytetów Ministerstwa Infrastruktury do 2023 roku

Wspólny Bilet wśród priorytetów Ministerstwa Infrastruktury do 2023 roku

MM
Fot. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Kolejarz123

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o swoich priorytetach z zakresu kolejnictwa w perspektywie krótkoterminowej do 2023 roku. Wiele dotychczas realizowanych programów będzie kontynuowanych, ale są także nowości. Cel jest jasny – rozwój kolei w Polsce ma priorytetowy charakter i dotychczasowa dynamika inwestycji ma być utrzymana.

Andrzej Bittel zapowiedział kontynuację i realizację trwających już programów, takich jak:

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, z czego w najbliższych latach zrealizowanych zostanie 148 obiektów  dworcowych za łączną kwotę ok. 1,7 mld zł;

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021- 2025, w ramach którego za kwotę 1 mld zł zbudowane zostaną nowe przystanki kolejowe, odbudowane te, które od lat nie istnieją oraz wydłużone perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne; Zgodnie z założeniami Programu a także w myśl obowiązujących obecnie przepisów wszystkie nowo wybudowane perony dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami;

Na przestrzeni ostatnich lat dodawano również co roku nowe przystanki. Tak więc liczba postojów handlowych obsługiwanych przez PKP Intercity SA na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu w rozkładzie 2015/2016 to 382, w rozkładzie 2018/2019 to już 432, podczas gdy w rozkładzie 2021/2022 liczba ta wynosi już 468 postojów – podaje Wiceminister Infrasturktury, Andrzej Bittel.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. – jest to największy program inwestycyjny w historii polskiej kolei (wartość Programu 76,71 mld zł). W zakresie KPK planuje się zakończenie ponad 230 projektów, co pozwoli m. in. na prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h na 350 km torów oraz zabudowę systemu ERTMS/ETCS na 2 000 km torów.   W wyniku realizowanych do 2023 r. inwestycji w ramach KPK, przywrócony zostanie ruch kolejowy do następujących miast/miejscowości: Zegrze Południowe (linia kolejowa nr 28) oraz Chorzele (linia kolejowa nr 35) w województwie mazowieckim, Sobótka (linia kolejowa nr 285) oraz Kobierzyce (linia kolejowa nr 285) w województwie dolnośląskim, Siewierz (linia kolejowa nr 182) województwie śląskim i Police (linia kolejowa nr 406) w województwie zachodniopomorskim.

Zrealizowane w najbliższym czasie będą węzły przesiadkowe: linia średnicowa w Krakowie, stacja Olsztyn Główny, Łódź Kaliska, Rzeszów oraz Warszawa Zachodnia.

Będą także kontynuowane prace nad nowym dokumentem KPK do 2030 roku, w ramach którego prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową umożliwiające m.in. kontynuowanie rozpoczętych inwestycji:

  • Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – faza II;
  • Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II – faza II;
  • Prace na linii kolejowej E–75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II;
  • Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto – etap II;
  • Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – etap II;
  • Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk – etap II.

Strategia taborowa na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku, w ramach której PKP Intercity zainwestuje ponad 7 mld zł (w większości są to już zrealizowane kontrakty, albo podpisane umowy). W ramach największego programu inwestycyjnego w historii Spółki zostanie dokonana modernizacja, naprawa, zabudowa ERTMS/ECTS lub zakup 1512 pojazdów, z tego w najbliższych latach 696 pojazdów.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do roku 2028 (Program Kolej +) – jest wdrażany w celu poprawy transportowej regionów oraz walki z ich wykluczeniem komunikacyjnym. Budżet Programu przewidziany jest na 6,6 mld zł), który w najbliższych latach 2022-2023 będzie znajdował się w fazie realizacji. W najbliższym czasie nastąpi wybór projektów do dofinansowania, podpisanie umów z poszczególnymi wnioskodawcami. Pierwsze przetargi mogą ruszyć w 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt Wspólny Bilet – stałe monitorowanie realizacji i rozwoju projektu, w tym platformy Bilkom, rozwijanie funkcjonalności nakierowanej na zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców, integracja z przewoźnikami reprezentującymi inne gałęzie transportu w celu zapewnienia pasażerom usługi typu „door to door”.

Oprócz powyższego Ministerstwo Infrastruktury zamierza pracować nad projektem dokumentu pn. Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 roku. Głównym celem ww. dokumentu jest określenie działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i ustalenie potrzeb w tym zakresie, w ramach przyszłego dofinansowania w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021- 2027. W związku z tym przedmiotem dokumentu będą m. in. określenie potrzeb w zakresie taboru kolejowego służącego przewozom skonteneryzowanym, potrzeb w zakresie wyposażenia technicznego terminali, rozwoju systemów telematycznych i informacyjnych, związanych z transportem ładunków wykorzystujących intermodal. Dodatkowo w ramach kolejnej perspektywy na lata 2021-2027 planowane jest wsparcie projektów intermodalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisku (FEnIKS) oraz Instrument „Łącząc Europę 2″ (Connecting Europe Facility – CEF2).

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności