Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Województwo lubelskie z umowami na studia dla projektów w ramach Kolei plus

Województwo lubelskie z umowami na studia dla projektów w ramach Kolei plus SU45 wjeżdżający na stację Zawada w 2012 roku. Fot. Semaforek/ Maciej Malec

Województwo lubelskie, po województwie łódzkim, jest kolejnym regionem, który zawarł umowy na przygotowanie studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej plus.

Samorząd wybrał wykonawcę studiów dla trzech projektów, przy czym w każdym przypadku będzie to ta sama firma. To warszawska spółka Databout.

Województwo lubuskie zamówienie podzieliło na trzy części:

Część 1 obejmowała opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektu rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego. Wartość umowy w tym zakresie to 1 289 040.00 PLN netto, przy początkowych szacunkach na poziomie 1 811 468.75 PLN netto. Udało się zatem oszczędzić.

Część 2 obejmowała opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów: prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada. Tu także było znacznie taniej, wartość umowy to 353 010.00 PLN netto, podczas gdy szacunki zamawiającego to 1 207 645.83 PLN netto.

Część 3 dotyczyła natomiast opracowania wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektu utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna / LW Bogdanka. W tym przypadku również oferta była niższa niż szacunki i wynosiła 1 018 440.00 PLN netto, podczas gdy samorząd na ten cel chciał przeznaczyć 1 509 557.29 PLN netto.

Łącznie do programu Kolej plus województwo lubelskie zgłosiło pięć projektów. Oprócz wskazanych powyżej to także te, dotyczące budowy linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj oraz elektryfikacji linii kolejowej nr 30 na odcinku Łuków – Lublin.

Cele projektów

Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa przyczyni się do usprawnienia połączenia kolejowego z miastem Włodawa poprzez budowę brakującego odcinka, przybliżającego kolej w pobliże centrum miasta. Przewidywana jest także budowa kilku nowych przystanków na dotychczasowym odcinku linii nr 81.

Modernizacja linii kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek pozwoli na poprawę parametrów tych linii, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu pociągów. Dodatkowe skrócenie czasu przejazdu nastąpi w wyniku realizacji łącznicy omijającej stację Zawada, co pozwoli na eliminację zmiany kierunku jazdy pociągu. Ponadto poprawiony zostanie standard obsługi pasażerów dzięki modernizacji infrastruktury związanej z obsługą podróżnych, w tym niepełnosprawnych.

Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna /LW Bogdanka ma zapewnić połączenie Łęcznej z Lublinem oraz budowa odcinka Łęczna – LW Bogdanka, który umożliwi dowożenie pracowników kopalni węgla. Nowa linia kolejowa będzie służyć także przewozom towarowym na potrzeby zakładów zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w Kraśniku ma skrócić drogi przejazdu pociągiem z Biłgoraja do Lublina. Obecnie na tej trasie nie funkcjonuje bezpośrednie połączenie kolejowe.

Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 pozwoli na wykorzystanie trakcji elektrycznej w przejazdach najkrótszą trasą z Łukowa do Lublina. Poprawi się przepustowość ciągu komunikacyjnego Łuków – Radzyń Podlaski – Parczew – Lubartów – Lublin, co umożliwi uruchomienie połączeń wojewódzkich na tym odcinku. Przewidywana jest także budowa i odbudowa kilku przystanków zwiększających dostępność do transportu kolejowego, szczególnie na odcinku Łuków – Parczew oraz dla części projektu Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna /LW Bogdanka,

Dokumentacja dla dwóch ostatnich projektów jest już obecnie opracowywana wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe, w ramach przedsięwzięcia o nazwie Lubelska Kolej Aglomeracyjna.

Wszystkie wymienione wyżej projekty przeszły przez I etap kwalifikacji. W II etapie będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.Kongres590