Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

UTK odnotował największe wzrosty w przewozach kruszyw, rud i w intermodalu w III kwartale

UTK odnotował największe wzrosty w przewozach kruszyw, rud i w intermodalu w III kwartale Fot. NaKolei.pl

Największe wzrosty w III kwartale 2018 r. obserwowano w przewozie kruszyw i rud metali oraz w transporcie grup towarów najczęściej przewożonych jako ładunki w transporcie intermodalnym, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK), prezentując dane o przewozach według grup towarów.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 186,8 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła blisko 44,4 mld ton-km. To jeden z najwyższych wyników w przewozach towarowych w ciągu ostatnich lat, przypomina UTK.

Największy wpływ na ten wynik miały przewozy ładunków z grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa. W ramach tej grupy to głównie przewozy kruszyw odnotowały wzrost zarówno w zakresie masy, jak i pracy przewozowej. Łącznie w ciągu dziewięciu miesięcy przewieziono ponad 7,5 mln ton (23,9% więcej) więcej kruszyw niż rok wcześniej. Praca przewozowa w tej grupie wzrosła o blisko 2,4 mld ton-km (33,4% więcej). W przypadku rud żelaza wzrost przewiezionej masy wyniósł blisko 780 tys. ton, natomiast praca przewozowa ponad 420 mln ton-km- czytamy w komunikacie.

Tak duże przewozy grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa w ciągu trzech kwartałów zwiększyły udział tej grupy o blisko 2,7 pkt proc. wg masy oraz 0,9 pkt proc. wg pracy przewozowej w stosunku do udziału tej grupy w okresie styczeń- wrzesień 2017 r. Pomimo wzrostu o ponad 2,4 mln ton przewiezionych ładunków sklasyfikowanych jako grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, udział tej grupy w tym okresie spadł o ponad 1 pkt proc. wg masy oraz 0,2 pkt proc. wg pracy przewozowej w analogicznym okresie, podano także.

Łączny udział trzech podstawowych grup – grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny; rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa; koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej w ogólnych wartościach przewozu towarów to ponad 78,9% wg masy (147,4 mln ton) i blisko 72,8% wg pracy przewozowej (32,3 mld ton-km).

Trzeci kwartał 2018 r. charakteryzował się przewozami bardzo zbliżonymi do tych z roku ubiegłego. Łączny wzrost w masie przewiezionych ładunków nie przekroczył 0,5 mln ton, zaś w pracy przewozowej był on wyższy o niecałe 0,9 mld ton-km. Wśród grup, które odnotowały wzrost przewiezionych ładunków wg masy i pracy przewozowej należy wymienić kruszywa, węgiel, ładunki sklasyfikowane jako sprzęt transportowy, puste opakowania (np. kontenery) oraz towary nieidentyfikowalne, które obejmują przewozy w kontenerach. To właśnie przewozy intermodalne oraz transport kruszyw w największym stopniu wpłynęły na wyniki przewozów w III kwartale – czytamy dalej.

pc/ISBnews