Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie tygodnia

Taborowe podsumowanie tygodnia Fot. Koleje Śląskie

Przedświąteczny tydzień to dalsze spowolnienie w obszarze taborowych przetargów. Bez wątpienia wpływ na taki stan ma sytuacja, związana z pandemią koronawirusa.

Najważniejszą informacją minionych dni była ta dotycząca unieważnienia przetargu na hybrydy dla Kolei Dolnośląskich. Przewoźnik zdecydował, że oferta Newagu jest jednak za droga. Spółka zamierzała przeznaczyć na zakup sześciu pociągów hybrydowych 118 203 000,00 zł brutto, producent zaproponował 169.740.000,00 zł brutto (28.290.000,00 zł za każdy pociąg). Nadal analizowana jest oferta na dostawę ezt-ów. Zainteresowane dostawą pociągów są dwie firmy: PESA i Newag. Czekamy na decyzję.

 

Newag z umową na dostawę Impulsów dla SKM Warszawa

7 kwietnia 2020 roku Newag zawarł umowę z warszawską Szybką Koleją Miejską, której przedmiotem jest dostawa dwudziestu jeden elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługami utrzymania przez siedem lat.

Jej wartość to 543 028 200,00 PLN netto, na którą składa się wynagrodzenie z tytułu dostawy ezt-ów w łącznej wysokości 452 700 000,00 PLN netto płatne po dostawie składów oraz wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania w maksymalnej wysokości 90 328 200,00 PLN netto.

Wszystkie pojazdy powinny dotrzeć do SKM nie później niż 30 listopada 2022 r. i zostaną skierowane do obsługi już istniejących połączeń SKM ale także nowych linii.

PKP CARGOTABOR wykona naprawy P4 SM42 PKP Intercity

PKP Intercity podpisały z PKP CARGOTABOR umowę na wykonanie naprawy okresowej poziomu P4 10 lokomotyw spalinowych SM42.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

  1. część 1 – Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania sześciu sztuk lokomotyw SM42 typ 6D w ciągu 9 miesięcy;
  2. część 2 – Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania czterech sztuk lokomotyw SM42 typ 6D w ciągu 9 miesięcy.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy każdej z dostarczonych do naprawy lokomotyw, objętych przedmiotem zamówienia w terminie do 65 dni roboczych. Całkowita końcowa wartość części 1 umowy to 5 999 959,11 PLN, zaś części 2 to 3 999 972,74 PLN netto.

Koleje Śląskie szukają wykonawcy napraw P4 Flirtów

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie usługi naprawy 4. poziomu utrzymania ezt typu Flirt serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów. Oferty można składać do 17 kwietnia 2020 roku.

Jednostki zostały wyprodukowane przez Stadlera.

Warto zauważyć, że zamawiający zastosował procedurę przyśpieszoną, ze względu na bezpośredni wpływ aktualnych wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 na możliwości potencjalnych wykonawców w realizacji zamówienia w zakresie m.in. pozyskania i zabezpieczenia odpowiednich komponentów do realizacji udzielonego zamówienia.