Działania Ekonomia i rynek Kolej na świecie Konferencje i spotkania Przewozy towarowe

Spółki z Grupy PKP są gotowe sprostać eksportowi produktów spożywczo-rolnych

Spółki z Grupy PKP są gotowe sprostać eksportowi produktów spożywczo-rolnych Fot. YT / "MMB Video"

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie m.in. przedstawicieli Spółek z Grupy PKP oraz Izby Zbożowo-Paszowej. Tematem rozmów był potencjał kolei w eksporcie produktów spożywczo-rolnych, który mógłby być wykorzystany przez liczne grono branżowych przedsiębiorców.

Z roku na rok coraz więcej polskiej żywności jest eksportowana do zagranicznych klientów. W 2020 roku padł swego rodzaju rekord, wtedy to wartość wyeksportowanej żywności wyniosła 34 miliardy euro. Niestety, przy jednoczesnym wzroście eksportu, kolej od 2017 roku notorycznie odnotowuje spadki w przewozach towarów rolnych.

Dane twardo wskazują, że polskie przetwórstwo rolno-spożywcze bardzo mocno się rozwija. W 2020 roku eksport ziarna zbóż i przetwórstw wzrósł o 28% r/r. Eksport ziarna to około 14 procent wszystkich przychodów z eksportu towarów rolniczo-spożywczych, czyli około 5 miliardów euro. Kolej wydaje się wręcz optymalna do przewozu ziaren zbóż, zważając na możliwości ładunkowe, ale również na to, że kolej de facto jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu towarów i najbardziej dogodna z ekonomicznego punktu widzenia.

Spółki z Grupy PKP niewątpliwie dysponują największym w Polsce potencjałem przewozowym. Są w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Świadczy o tym duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z tej branży – stwierdził Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. Stały rozwój transportu kolejowego, w tym transportu intermodalnego, stwarza nowe technologiczne możliwości przewozu produktów spożywczych kolejowych. Spółki z Grupy PKP mogą zapewnić swym partnerom pełną usługę operatora logistycznego, obejmującą również przeładunek, magazynowanie, uregulowanie formalności celnych czy dowóz samochodami ładunków na pierwszej i ostatniej mili. Możliwości transportu kolejowego, w tym intermodalnego, mogą być stymulatorem dalszego wzrostu eksportu polskich płodów rolnych, zapewniając im optymalny czasowo i kosztowo transport dużych potoków ładunków – wyjaśniał Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Obecnie PKP CARGO CONNECT rocznie realizuje transport zbóż i pasz na poziomie około 200 tysięcy ton. Na ten moment są to zobowiązania wynikające z współpracy z takimi firmami jak: ADM, Glencore, BZK Group, Kruszwica i Cefetra. A jak wskazuje operator logistyczny, potencjał kolei w tym segmencie jest znacznie większy. Obecnie PKP CARGO CONNECT w swojej flocie dysponuje 200 nowoczesnymi wagonami do przewozu zbóż i pasz. Przez Spółkę takie przewozy są realizowane zarówno koleją, jak i drogą morską oraz transportem drogowym. Jak zapewnił Prokurent PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., Łukasz Strzelecki – Spółka jest gotowa na realizacje przewozów “od drzwi do drzwi” dla partnerów z branży rolniczo-spożywczej.

Rynek rolno-spożywczy jest dla nas bardzo ważną gałęzią gospodarki, którą chcielibyśmy zaprosić do bardziej aktywnej współpracy. Pokazać, że tak prężnie działająca gałąź jak przetwórstwo zbożowe i paszowe może pracować z największymi spółkami Skarbu Państwa, które dedykowane są do zarządzania logistycznego zarówno połączeń krajowych, jak i międzynarodowych, w których mamy duże doświadczenie – powiedział Łukasz Strzelecki, Prokurent PKP CARGO CONNECT.

Od 2017 roku kolejarze odnotowują tendencję spadkową w przewozach produktów rolnictwa. Wzrósł natomiast wolumen przewozów produktów spożywczych, który zbliżył się do poziomu znanego nam z 2015 roku. Dlatego też spotkanie było okazją zaprezentowania potencjału kolei w wykorzystaniu przez przedsiębiorców spożywczo-rolnych.

Eksport do Azji koleją

Największymi importerami żywności w głównej mierze są kraje azjatyckie. Japonia w 2018 roku importowała żywność wartą 66 mld dolarów, Chińska Republika Ludowa 49 ml dolarów, Korea Południowa 24 mld dolarów. Tutaj kolejarze wypatrują szansę na wykorzystanie szerokotorowej linii kolejowej nr 65, której zarządca i operatorem jest Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. PKP LHS umożliwia bezpośredni dostęp do kierunków wschodnich, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego przeładunku towarów na granicy. Z powodzeniem, jak wskazują przedstawiciele Spółek kolejowych, PKP LHS we współpracy z PKP CARGO, może też przewozić np. zboże z Ukrainy do polskich portów.

PKP LHS w 2020 roku uruchomiło 40 bezpośrednich pociągów z Chińskiej Republiki Ludowej. Najszybszy do Polski dojechał w 12 dni – więcej informacji. Na ten moment do ChRL głównie eksportujemy drewno, pochodzące spoza Polski. To staje się swego rodzaju specjalizacją PKP CARGO CONNECT.

PKP LHS działa w formule zintegrowanej, tzn. jest jednocześnie  zarządcą infrastruktury kolejowej i wykonuje przewozy ładunków. PKP LHS realizuje usługę trakcyjną, obecnie zapewnia tylko lokomotywy. Wszelkie wagony musi dostarczyć klient – wytłumaczył Dyrektor Biura Logistyki, Tomasz Mostowski.

Warto tutaj wskazać, że PKP LHS w ostatnim czasie opublikowało zapytanie dotyczące dostawy 200 szerokotorowych wagonów platform. Gdyby doszło do zakupu, spółka mogłaby zostać wtedy ważnym operatorem logistycznym na linii Azja – Polska – więcej informacji.

PKP CARGO CONNECT wypatruje również szansy dla eksportu towarów rolniczych za pośrednictwem kolei do Mongolii.

Mongolia jako kraj o stosunkowo małej bazie produkcyjnej potrzebuje dużo żywności. My jako PKP CARGO CONNECT miesiąc temu kwotowaliśmy przewozy intermodalne do Mongolii. Jesteśmy w stanie realizować projekty dla branży rolno-spożywczej, które są ukierunkowane nawet na najdalsze lokalizacje, nawet do Azji – stwierdził Łukasz Strzelecki, Prokurent PKP CARGO CONNECT.

Tutaj warto dodać, że terminal w Dorohusku jest dedykowany przeładunkom pasz i zbóż. Tam ziarna mogłyby być przeładowywane zarówno z pociągu na samochód, jak i odwrotnie. Terminal ten mógłby się okazać oknem na rynek eksportowy (za pośrednictwem kolei) polskich produktów spożywczo-rolnych.

PKP S.A. chce wspierać powstawanie nowych baz logistycznych

Polskie Koleje Państwowe S.A. są właścicielem ponad 100 tysięcy działek gruntu o łącznej powierzchni ponad 95 tys. hektarów. Są to liczne nieruchomości, które z uwagi na lokalizację posiadają potencjał logistyczny. PKP S.A. wytypowały około 170 takich punktów, o łącznej powierzchni ponad 1,5 tys. hektarów, które zostały nazwane “pakietem logistycznym”. Są to obiekty, które PKP S.A. potencjalnie mogą wydzierżawić przedsiębiorcom m.in. z sektora rolniczo-spożywczego, a znajdują się one przy liniach kolejowych, gdzie mogłyby powstawać bocznice kolejowe.

Jako PKP S.A. przewidujemy bardzo różne modele współpracy partnerskiej, jesteśmy tak naprawdę gotowi na współpracę z małymi, jak i dużymi przedsiębiorcami oraz z samorządami. Wynikiem naszej współpracy mogą być zarówno wspólne projekty inwestycyjne i długoterminowe umowy najmu nieruchomości pod działalność logistyczną – poinformował Tomasz Mostowski, Dyrektor Biura Logistyki PKP S.A.

Zobacz również: Pora na rozbudowę bocznic kolejowych. Jest to droga do zeroemisyjnego transportu

Mat. PKP S.A.


Kongres590