Kolej na świecie Wiadomości

Prezes Stowarzyszenia Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska: “Oferta transgraniczna jest wciąż jeszcze zbyt uboga”

Prezes Stowarzyszenia Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska: “Oferta transgraniczna jest wciąż jeszcze zbyt uboga” Fot. PKP PLK

Po IV. Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym we Wrocławiu wciąż wiele kwestii pozostaje otwartych. Nastąpił nieznaczny przełom w rozmowach dotyczących organizacji połączeń transgranicznych- komentuje Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Polsko- Niemiecka Kolej Pasażerska.

Podczas Szczytu zwrócono szczególną uwagę na rozwój połączeń międzynarodowych. Do końca 2020 roku zapewniono funkcjonowanie „Pociągu do Kultury/Kulturzug”relacji Berlin Lichtenberg- Wrocław Główny. Natomiast po zakończeniu prac modernizacyjnych po polskiej stronie ponownie ma zostać rozważona możliwość wpisania do rozkładu jazdy dodatkowego, dziennego połączenia relacji Berlin Hbf-Wrocław Główny.

Oferta transgraniczna jest wciąż jeszcze zbyt uboga w zakresie częstotliwości połączeń. Aby polsko-niemiecki transport kolejowy nadal rozwijał się w sposób zrównoważony, potrzeba wypracować stabilną ofertę dla pasażerów. Uporządkowanie, ścisła współpraca podczas tworzenia rozkładów jazdy pomiędzy polskimi a niemieckimi przewoźnikami oraz rozbudowa oferty m.in. między Berlinem i Wrocławiem czy Szczecinem, nie powinna być traktowana jako odległa wizja, ale jako namacalna i bliska przyszłość- podkreśla Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Polsko- Niemiecka Kolej Pasażerska.

Na Szczycie poinformowano również, że zostanie zwiększona liczba z 4 do 7 par pociągów dziennie w relacji Berlin – Poznań- Warszawa.
Strona polska zwróciła uwagę również na potrzebę podjęcia dalszych kroków przez Stronę niemiecką, jeśli chodzi o elektryfikację odcinka transgranicznego Zgorzelec- Granica Państwa- Goerlitz- Drezno.

Projekt elektryfikacji odcinka Granica Państwa PL/DE – Goerlitz- Dresden powinien być podjęty znacznie szybciej niż w 2029 roku, bowiem warunkuje to utrzymanie i rozwój przewozów między obydwoma krajami- zauważa Budych.

Na Szczycie dość ogólnie została omówiona także kwestia modernizacji linii kolejowej łączącej Szczecin ze stolicą Niemiec (jednotorowy, 8-kilometrowy odcinek szlaku znajduje się również po polskiej stronie granicy). Nie podjęto żadnych wiążących decyzji w tej sprawie.

Jeden tor nie tylko uniemożliwia zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, ale również
negatywnie wpływa na tworzenie atrakcyjnego rozkładu jazdy. Rozbudowa tej linii da szansę na rozwój
przygranicznych regionów położonych wzdłuż linii kolejowej- podsumowuje Budych.