Kolej na świecie Konferencje i spotkania Wiadomości

Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy: “Polsko-niemiecki transport kolejowy potrzebuje stabilnej oferty dla pasażerów”

Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy: “Polsko-niemiecki transport kolejowy potrzebuje stabilnej oferty dla pasażerów” Fot. NaKolei.pl

Już po raz czwarty, 8 maja we Wrocławiu, odbędzie się Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy. Stowarzyszenie Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska zauważyła znaczną poprawę i rozwój w ofercie połączeń transgranicznych pomiędzy Polską a Niemcami, niemniej jednak apelujemy do wszystkich uczestników spotkania o dalsze podejmowanie starań w zakresie poprawy transportu szynowego pomiędzy istotnymi miastami w rejonie przygranicznym- napisało w oświadczeniu Stowarzyszenie Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska.

Stowarzyszenie zauważa w nim, że częściowo zostały już osiągnięte podstawowe założenia podjęte podczas pierwszego Szczytu Kolejowego w 2015 roku, dzięki czemu podróżni mogą bez większych problemów dotrzeć do Wrocławia (Europejska Stolica Kultury 2016) „Pociągiem do Kultury” kursującym z Berlina w soboty i w niedziele oraz codziennie pociągiem austriackich linii kolejowych (ÖBB) kursującym w relacji
Budapeszt/Wiedeń-Opole-Wrocław-Berlin, przy utrzymaniu atrakcyjnej oferty biletowej.

Co więcej, pomimo wprowadzonej przesiadki w Węglińcu, pasażerowie mogą komfortowo i szybko dotrzeć do Drezna, a przewoźnik samorządowy -Koleje Dolnośląskie S.A.-zadbał nie tylko o utrzymanie atrakcyjnej oferty biletowej, ale również o promocję wspomnianego połączenia (w postaci plakatów oraz małych folderów z informacją o cenach, godzinach odjazdów, stacjach zatrzymania)- czytamy w oświadczeniu.

TEN-T jako jeden z priorytetów

Ponadto Stowarzyszenie podkreśla wagę włączenia Kolei Wschodniej (Ostbahn) BerlinKostrzyn- Gorzów Wlkp.- Piła do sieci korytarza transportowego TEN-T jako jeden z priorytetów, zgodnie z Deklaracją z Seelow „Powrócić do przyszłości!”, którą podpisali m.in.: IHK Ostbrandenburg, IHK Berlin, Pro Bahn Berlin-Brandenburg, Euroregion Pro Europa Viadrina, Deutsche BahnkundenVerband e.V. czy Passenger Rail Service.

Kolejną istotną kwestią jest modernizacja linii kolejowej łączącej Szczecin ze stolicą Niemiec (jednotorowy, 8-kilometrowy odcinek szlaku znajduje się również po polskiej stronie granicy). Jeden tor nie tylko uniemożliwia zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, ale również negatywnie wpływa na tworzenie atrakcyjnego rozkładu jazdy. Rozbudowa tej linii da szansę na rozwój przygranicznych regionów położonych wzdłuż linii kolejowej- napisano w oświadczeniu.

Białe plamy transportowe

Stowarzyszenie podkreśla w nim, że na kolejowej mapie polsko-niemieckiego pograniczna wciąż istnieją obszary, które wymagają
interwencji.

Rozbudowa infrastruktury jest głównym postulatem. Ministerstwa Infrastruktury zarówno Polski, jak i Niemiec, powinny przyjąć bardziej stanowczą oraz zaangażowaną postawę. Tylko w ten sposób europejski transport kolejowy może stać się bardziej atrakcyjny i przystępny dla pasażerów- zauważono.

Jako przykład podano odcinek Granica Państwa- Görlitz i dalej do stolicy Saksonii, wymagający podjęcia, w miarę możliwości jak najszybciej, działań mających na celu elektryfikację odcinka Görlitz- Drezno.

Bowiem ciężko jest wytłumaczyć podróżnym korzystającym z połączeń na tej linii, iż prace nad elektryfikacją trasy przez Granicę potrwać mają jeszcze dziesięć lat, kiedy to po polskiej stronie, na trasie Węgliniec- Zgorzelec, roboty modernizacyjne zakończą się, zgodnie z zapowiedzią PKP PLK, pod koniec 2019 roku. Wówczas pasażerowie pojadą do Zgorzelca elektrycznym zespołem trakcyjnym. W związku z tym należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie ukierunkowane na pasażera w okresie przejściowym, aż do zakończenia elektryfikacji po stronie niemieckiej- czytamy.

Uboga oferta transgraniczna

Stowarzyszenie zaznacza w oświadczeniu, że oferta transgraniczna jest wciąż jeszcze zbyt uboga w zakresie częstotliwości połączeń.
Jego zdaniem uporządkowanie, ścisła współpraca podczas tworzenia rozkładów jazdy pomiędzy polskimi a niemieckimi przewoźnikami oraz rozbudowa oferty m.in. między Berlinem i Wrocławiem czy Szczecinem, nie powinna być traktowana jako odległa wizja, ale jako namacalna i bliska przyszłość.

Polsko-niemiecki transport kolejowy potrzebuje dla zrównoważonego rozwoju stabilnej oferty dla pasażerów- skwitowano.