Ekonomia i rynek Konferencje i spotkania Prawo co dnia Tabor

Pojazdy autonomiczne na kolei a regulacje unijne

Pojazdy autonomiczne na kolei a regulacje unijne Fot. PKP PLK

Temat pojazdów autonomicznych wchodzących na rynek wraz z postępem technologii omawiał Ignacy Góra, prezes UTK, podczas konferencji „Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania”.

Konferencję zorganizowały PKP SA oraz Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Pojazdy autonomiczne oraz systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągu w standarcie ATO były tematem referatu wygłoszonego podczas spotkania przez prezesa UTK, Ignacego Górę.

Jak przyznał prezes UTK, dzięki rozwojowi technologii pojazdy autonomiczne będą mogły bez problemów poruszać się z dużą prędkością w ruchu dalekobieżnym. Zdalne prowadzenie pociągów bez udziału maszynisty zapewniają systemy bezpiecznej kotroli jazdy w systemie ATO. Są używane w metrze i kolejkach lotniskowych. Pełna automatyzacja ruchu pociągów będzie możliwa dzięki nowszej wersji powoli wdrażanego systemu ETCS.

ETCS to nie tylko infrastruktura, ale i systemy pokładowe. A w tej kwestii działa m.in. Siemens, który podpisał umowę z Newagiem na dostawę 100 urządzeń ETCS do pociągów nowosądeckiego producenta. Składy będą wyposażone w produkty spełniające najnowsze wymogi w zakresie ETCS poziomu 2 wzorca 3. To rozszerzenie współpracy między stronami.

 Jak zapowiada UTK, system cyfrowej łączności kolejowej GSM-R będzie wdrażany w najbliższym czasie na około 15 tys. km linii kolejowych. Do końca 2030 r. na ponad 6,5 tys. linii powinien zostać zabudowany nowoczesny Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS.

Dużym plusem nowoczesnych systemów autonomicznych jest ułatwienie i usprawnienie pracy oraz zminimalizowanie, a raczej wyeliminowanie ludzkiego błędu w prowadzeniu pojazdów.