Infrastruktura Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Podwykonawcy Astaldi odstąpili od zapowiedzianego na 20 grudnia protestu. PLK rozpoczęły z nimi wcześniejsze mediacje

Podwykonawcy Astaldi odstąpili od zapowiedzianego na 20 grudnia protestu. PLK rozpoczęły z nimi wcześniejsze mediacje Fot. NaKolei.pl

Wcześniej niż planowano PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły mediacje z podwykonawcami firmy Astaldi, która zeszła z dwóch kontraktów na odcinku linii kolejowej Lublin – Warszawa oraz Poznan – Wrocław.

Mediacje obejmują podwykonawców robót budowlanych usługodawców i dostawców, których zawiodło Astaldi, komplikując ich sytuacje prawną i finansową. PLK działają zgodnie z ustaleniami i przyjętym 6 grudnia w Pruszkowie. Przedstawiciele spółki codziennie spotykają się z podwykonawcami.

PLK wypłaciła już podwykonawcom Astaldi 87mln zł, w tym podwykonawcom z linii lubelskiej 77 mln zł. Dziś zrealizowano wypłaty ponad 3 mln zł. Jeszcze przed świętami planowana jest wypłata kolejnych kwot z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora.

Dziś podwykonawcy poinformowali o odstąpieniu od protestu zapowiedzianego na czwartek 20 grudnia.

W październiku, po zejściu Astaldi z budowy na linii Dęblin – Lublin oraz Leszno – granica woj. dolnośląskiego, PLK zareagowała natychmiast. Spółka podjęła nadzwyczajne działania, których w podobnych sytuacjach jeszcze nie było. Realizowany jest najszybszy, a zarazem zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów. Wypłacane kwoty muszą być zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że proces dochodzenia do wypłat nie jest prosty. Prowadzone są indywidualne rozmowy z podmiotami, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. Proces wypłat jest kontynuowany.

Astaldi postawiło zamawiającego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w niełatwej sytuacji. Firma wybrana zgodnie z obowiązującymi procedurami deklarowała pełne zaangażowanie i odpowiedzialne wykonanie kontraktu. W realizacji, Astaldi nie zadbała należycie o swoich podwykonawców. Zawiodła na ważnych społecznie kontraktach- czytamy w komunikacie PLK.

PLK, mając na względzie trudną sytuację wielu podmiotów i solidarną odpowiedzialność, tak szybko jak to było możliwe podjęły działania, by zaangażowane w inwestycje firmy otrzymały należne, potwierdzone dokumentami, wynagrodzenie- dodały PKP PLK.