Infrastruktura Przewozy towarowe
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Pociągi towarowe już jeżdżą po nowych torach towarowej obwodnicy Bydgoszczy

Pociągi towarowe już jeżdżą po nowych torach towarowej obwodnicy Bydgoszczy Fot. PKP PLK S.A.

Sprawny, szybszy i bezpieczniejszy przewóz ładunków na tzw. towarowej obwodnicy Bydgoszczy, to efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 14 mln zł.

Na stacjach Bydgoszcz Emilianowo oraz Bydgoszcz Leśna są już nowe tory i rozjazdy. Zakończyły się zasadnicze prace finansowane ze środków własnych i budżetowych.

PLK zakończyły remont stacji Bydgoszcz Emilianowo. Wymieniony został tor. 7 nowych rozjazdów umożliwi sprawny przejazd składów z toru na tor. Zamontowano nowe urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią bezpieczną obsługę pociągów towarowych.

Wcześniej, w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo – etap III”, PLK wzmocniły podtorze na szlaku Bydgoszcz Emilianowo – Bydgoszcz Wschód oraz wymieniły 3 rozjazdy na stacji Bydgoszcz Leśna.

Wykonawca wykona jeszcze prace okołotorowe. Realizacja zadania potrwa do końca października br. Wartość prac to 14,2 mln zł netto ze środków budżetowych i własnych PLK.

Przewóz towarów szybszy i bezpieczniejszy

Prace na obwodnicy to trzeci i ostatni etap prac w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska” na tzw. towarowej obwodnicy Bydgoszczy. W latach 2016-2018, za ponad 115 mln zł ze środków budżetowych, PLK wymieniły około 60 km torów i około 25 km sieci trakcyjnej. Sprawny przejazd z jednego toru na drugi jest możliwy dzięki 16 nowym rozjazdom. Prace objęły także 6 wiaduktów kolejowych i 1 most. Nowa nawierzchnia jest na 12 przejazdach kolejowo-drogowych.

Dzięki inwestycji pociągi towarowe, już na całym zmodernizowanym odcinku, pojadą z prędkością do 100 km/h. Przewóz towarów będzie nie tylko szybszy i sprawniejszy, ale i bezpieczniejszy. W efekcie inwestycji możliwy będzie przejazd cięższymi składami z naciskiem 221 kN/oś. Skróci się także czas przewozu ładunków i zwiększy konkurencyjność przewozów towarowych względem innych środków transportu.