NaKolei.pl WiadomościTabor PKP Intercity chce kupić 18 lokomotyw manewrowych

PKP Intercity chce kupić 18 lokomotyw manewrowych

Redakcja
Fot. PKP Intercity

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę (wyprodukowanie, dostarczenie zamawiającemu i przeniesienie na niego własności) 18 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych oraz przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki.

Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi, a także dostawy pierwszego pojazdu nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pierwszy pojazd dostarczony zamawiającemu będzie poddany eksploatacji obserwowanej w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Będzie ona trwała do wykonania pierwszego przeglądu na pierwszym poziomie utrzymania P1 włącznie, licząc od dnia odbioru końcowego i jej celem będzie wykrycie i usunięcie wad oraz przyczyn ich występowania w początkowym okresie eksploatacji pojazdów i nie będzie ona ograniczała postanowień umownych dotyczących późniejszego okresu eksploatacji.

Na wykonanie zadania będzie 36 miesięcy.

Oferty można składać do 18 września 2023 r. Będą oceniane według kryteriów: okres gwarancji jakości i rękojmi na każdą z lokomotyw (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację – Waga: 15,000, współczynnik dostępności wszystkich dostarczonych Pojazdów na poziomie co najmniej 90% – Waga: 5,000 oraz cena – Waga: 80,000.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 4 pojazdów trakcyjnych.

Przypomnijmy, że ostatni przetarg na dostawę manewrówek dla PKP Intercity wygrała czeska firma CZLoko. Było ich 10.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności