NaKolei.pl WiadomościPrzewozy towarowe PGNiG szuka przewoźników do transportu węgla. Do przewiezienia prawie 5 mln ton surowca

PGNiG szuka przewoźników do transportu węgla. Do przewiezienia prawie 5 mln ton surowca

Redakcja
Fot. Kolejowy Piotrek

PGNiG TERMIKA S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie usługi transportu kolejowego 4 600 000 ton węgla energetycznego do swoich zakładów, w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków przez dwa lata, od 2023 roku począwszy.

PGNiG szuka przewoźników, którzy obsłużą dostawy węgla do elektrociepłowni w Warszawie oraz w Pruszkowie. Ponownie w ramach postępowania PGNiG Termika chce wyłonić wykonawcę, który będzie świadczyć swoje usługi przez dwa lata, od 2023 do 2024 roku.

Ogłoszone zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Część nr 1 obejmuje wykonanie usługi transportu kolejowego 2 400 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA S.A. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz wykonanie usługi obsługi bocznicy EC Pruszków. Węgiel ma być transportowany do EC Żerań w Warszawie, EC Siekierki w Warszawie, EC Pruszków oraz Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie.

Część nr 2 zamówienia obejmuje wykonanie usługi transportu kolejowego 1 150 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA S.A. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., tj. do EC Żerań i EC Siekierki.

Część nr 3 natomiast obejmuje wykonanie usługi transportu kolejowego 1 050 000 ton węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA S.A. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., tj. do EC Żerań i EC Siekierki.

W każdej z części oferty można składać do 13 czerwca 2022 r. Jedyne kryterium ich wyboru to cena.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. W przypadku składania oferty na wykonanie części 1 zamówienia – posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się:

  1. wykonywaniem średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług przewozu transportem kolejowym ładunków masowych w ilości co najmniej 1 000 000 ton,
  2. wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednej umowy na obsługę bocznicy kolejowej z roczną obsługą co najmniej 50 000 ton towaru, z okresem realizacji umowy nie krótszym niż 12 miesięcy, (Zamawiający dopuszcza wykazanie umowy aktualnie realizowanej, pod warunkiem, że na dzień składania ofert w ramach umowy zrealizowano usługi w okresie dłuższym niż 12 miesięcy).

W przypadku składania oferty na wykonanie części 2 i/lub 3 zamówienia, wykonawcy muszą wykazać, że posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się wykonywaniem średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usług przewozu transportem kolejowym ładunków masowych w ilości co najmniej 500 000 ton.

Wymagane jest także wadium:

  1. W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: 800 000,00 PLN,
  2. W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: 380 000,00 PLN,
  3. W przypadku składania oferty na Część 3 zamówienia: 350 000,00 PLN.

Zobacz również: Lotos Kolej przewiezie węgiel dla PGNiG zamiast PKP CARGO

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności