Tabor Transport miejski
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-pesa

Modertrans w ofensywie modernizacyjnej

Modertrans w ofensywie modernizacyjnej Fot. Modertrans

Poznański Modertans wyrasta na lidera na rynku modernizacji tramwajów. Producent jako jedyny zdecydował się na start w przetargu dotyczącym właśnie modernizacji dwóch Tatr, sprowadzonych z Brna. Wcześniej brał udział w postepowaniach na remonty wrocławskich wagonów Protram.

Modernizacja dwóch Tatr z Brna

Do 22 czerwca 2020 roku poznańskie MPK czekało na oferty w przetargu na wykonanie modernizacji dwóch sprowadzonych z Brna wagonów Tatra RT6N1. Jako jedyny wystartował w nim właśnie Modertrans. Poznańska firma zaproponowała kwotę nieco wyższą niż szacunki zamawiającego. Oferta opiewa na 6.814.200,00 zł brutto, podczas gdy przewoźnik na ten cel chciał przeznaczyć 6.150.000,00 zł brutto.

Prace remontowe mają zostać zrealizowane w wagonach o nr tab. 399, nr fabr. 180147 oraz o nr tab. 400, nr fabr. 180148. Po wykonaniu naprawy głównej z modernizacją każdy z nich ma być tramwajem jednokierunkowym wyposażonym w stanowisko do jazdy manewrowej do tyłu. Jak wzorcowy służyć ma również zmodernizowany przez Modertrans wagon nr 403. Wzór dotyczy w szczególności rozmieszczenia urządzeń, rozmieszczenia urządzeń kontrolnosterujących w kabinie motorniczego (w szczególności na pulpicie motorniczego i szafach z aparaturą), interfejsów użytkownika w urządzeniach informatycznych oraz oprogramowaniu (wyjątkiem są nowe rozwiązania i podzespoły, których zastosowanie powinno wyeliminować problemy eksploatacyjne występujące aktualnie w tramwajach RT6N MF 06 AC).

Wrocławskie Protramy także zmodernizuje Modertrans

Ale na tym nie koniec. Modertrans wygrał również przetarg na wykonanie remontu kapitalnego 25 wagonów Protram 205WrAs. Zaproponowana przez poznańską firmę kwota to 73.800.000 zł. Pojazdy te zostały zbudowane przez nieistniejący już Protram, ale Modertrans produkował zbliżone konstrukcyjnie Moderusy Beta. Stąd prace przy tych jednostkach nie powinny stanowić problemu.

205 WrAs to trójczłonowy tramwaj z 22,04% niskiej podłogi w środkowym członie. Napędzany jest przez 8 silników prądu przemiennego zaopatrzonych w układ falownikowy dający napięcie 400 V. Tramwaj posiada połówkowy pantograf, wyświetlacze diodowe, piasecznice oraz klimatyzację kabiny motorniczego.

W ramach prac modernizacyjnych zamontowana zostanie m.in. klimatyzacja. Wyremontowane zostaną także napędy, pudła i elektryka. We wnętrzach będą ładowarki USB.

Na realizację prac Modertrans będzie miał 28 miesięcy od podpisania umowy. Musi też udzielić 24-miesięcznej gwarancji.