NaKolei.pl OpinieDziałania Kolejowe przetargi – podsumowanie tygodnia

Kolejowe przetargi – podsumowanie tygodnia

Redakcja
Fot. NaKolei.pl

Podsumowujemy kolejny tydzień pod kątem taborowych przetargów i zawartych umów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolska ponawia przetarg na modernizację SA108-010

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ponownie ogłosił przetarg na wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych autobusu szynowego SA108-010. Szacunkowa wartość tego zamówienia to 4 900 000.00 PLN netto.

Oferty można składać do 23 marca 2020 roku. Będą oceniane według kryteriów:

długość okresu gwarancji – Waga: 40, w tym: długość okresu gwarancji na cały pojazd po P5 i pracach modernizacyjnych, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną – waga: 30 oraz długość okresu gwarancji na malaturę pojazdu – Waga: 10, a także cena – Waga: 60.

Koleje Śląskie bez ofert na dzierżawę ezt-ów

Koleje Śląskie nie otrzymały ofert w przetargu na dzierżawę czterech ezt-ów. To kolejny dowód na to, że potrzeba więcej pociągów w ramach pooli taborowych. Kolejom Śląskim plany pokrzyżowała SKM Warszawa, która chce także wydzierżawić ezt-y. Ofertę stołecznemu przewoźnikowi złożył Industrial Division, który dotychczas udostępniał pociągi Kolejom Śląskim.

Bieszczadzka Kolejka Leśna z przetargiem na renowację i konserwację

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej ogłosiła przetarg na wykonawcy usługi w zakresie renowacji i konserwacji 3 sztuk lokomotyw i 7 sztuk wagonów w ramach projektu „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”.

Oferty na naprawy wąskotorowego taboru można składać do 27 lutego 2020 roku. Dość ciekawie określono kryteria wyboru:

1) cena całego przedmiotu zamówienia = 95%. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór: Pc = Cmin: C x 95 pkt, gdzie: Pc – liczba punktów, Cmin – cena najniższa oraz C – cena badana;

2) długość okresu gwarancji i rękojmi za wady = 5%. W kryterium „długość okresu gwarancji i rękojmi za wady” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji: zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 5,0, zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 4,0, a zaoferowanie 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 3,0.

Newag wykona naprawy P4 stołecznych 19WE

SKM Warszawa podpisała umowę z Newagiem Nowy Sącz na wykonanie obsług 4. poziomu utrzymania czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE. W przetargu wystartował tylko producent tych jednostek, który zaoferował kwotę nieco wyższą niż pierwotne szacunki zamawiającego. Za wykonanie powyższych prac Newag otrzyma 23 370 000.00 PLN netto, a SKM Warszawa, która na ten cel chciała przeznaczyć 21 992 400.00 PLN netto.

Koleje Mazowieckie chcą wysłać na P4 EN57AL

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie 39 napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL. To składy zmodernizowane przez ZNTK Mińsk Mazowiecki.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych i każdego kolejnego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

Oferty można składać do 18 marca 2020 roku. Kryteria wyboru stanowią: okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny – Waga: 20; współczynnik niezawodności elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne okresy 3 miesięczne – Waga: 10 oraz cena – Waga: 70.

ZNTK Mińsk Mazowiecki z najlepszą ofertą na P4 śląskich EN57

Dwie oferty zostały złożone w przetargu na wykonanie napraw P4 dwóch EN57AKM należących do Kolei Śląskich. Lepsza okazała się propozycja ZNTK Mińsk Mazowiecki, oceniona na 100 pkt. W przetargu startowało także konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych Lisi Ogon i Serwis Pojazdów Szynowych ASO Mieczkowski. Oferta to otrzymała 79,92 pkt. Nie podano kwot proponowanych przez oferentów.

POLREGIO ponownie próbuje naprawić SA109-009

Pomorski Oddział POLREGIO ponownie poszukuje wykonawcy naprawy P5 i modernizacji powypadkowego SA109-009. Przy poprzednim podejściu nie było żadnej oferty. Teraz przewoźnik czeka na nie do 20 marca 2020 roku.

Koleje Dolnośląskie chcą wysłać na naprawy P3/2 10 Impulsów

Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 w elektrycznych zespołach trakcyjnych. Zamówienie obejmuje pięć 31WE (zadanie 1) oraz pięć 36WEa (zadanie 2).

Napraw potrzebują jednostki: 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024 oraz 36WEa-011, 36WEa-012, 36WEa-013, 35WEa-014, 36WEa-015.

Oferty można składać do 24 marca 2020 roku. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Kolejne podejście do naprawy lokomotywy spalinowej WLS 180

Gmina Krośnice ponowiła przetarg na wykonanie naprawy lokomotywy spalinowej WLS 180-7220. Przy poprzednim podejściu nie było chętnych na wykonanie tych prac. Oferty można składać do 5 marca 2020 roku. Jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności