NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Kolejne zamówienie na nadwozia wymienne. 200 sztuk dla Laude

Kolejne zamówienie na nadwozia wymienne. 200 sztuk dla Laude

Redakcja
Fot. Laude

Mamy kolejne zamówienie na wagony-platformy, które mają być wykorzystywane w transporcie intermodalnym. Ogłosiła je Laude Smart Intermodal S.A.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk nadwozi wymiennych 40’. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym. Ich dostarczenie ma przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego i pozwolić na  uruchomienie nowych tras.

 

 

 

 

 

Platformy muszą być funkcjonalne, tj. zapewniać:

 • możliwość przenoszenia za pomocą dźwigów, wózków widłowych, suwnic lub  nośników kontenerowych;
 • łączenie funkcji środka transportu z rolą mobilnego modułu magazynowego;
 • realizację koncepcji zręcznej, zwinnej logistyki (koncepcja przedsiębiorstwa sprawnego);
 • redukcję kosztów magazynowania, zwiększenie elastyczności logistyki;
 • zwiększoną kubaturę w odniesieniu do standardowej naczepy.

Wymagania techniczne są natomiast następujące:

 • nadwozia wymienne 40’;
 • długość 12192mm;
 • wysokość zewnętrzna  2896 mm;
 • wysokość załadunkowa min 2650 mm;
 • zabudowa sztywna stalowa z drzwiami;
 • ładowność minimum 35 europalet;
 • ładowność minimum 35 ton.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Powinni wykazać, iż wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 dostawę nadwozi wymiennych, które uzyskały uznanie lub certyfikat PRS lub Lloyd lub równoważny.

Oferty można składać do 26.06.2020. Kryteria ich oceny to: oferowana cena (80%) oraz termin realizacji zamówienia (20%).

Szacunkowa wartość zamówienia to 11 000 000,00 PLN netto (2 551 198,90 EUR), co daje szacunkową wartość 1 sztuki – 55 000,00 PLN netto (12 755,99 EUR).

Wszystkie zamawiane wagony powinny zostać dostarczone do 28.02.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności. Jego podstawę prawną stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności