Prawo i przetargi Tabor

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie P3 EN57AKŚ i EN71AKŚ

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na wykonanie P3 EN57AKŚ i EN71AKŚ Fot. Koleje Śląskie

Koleje Śląskie w ogłoszonym dziś przetargu szukają wykonawcy przeglądu 3 poziomu utrzymania na 5 EN57AKŚ oraz na jednym EN71AKŚ wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AKŚ i na jednym elektrycznym zespole trakcyjnym EN71AKŚ. Zamawiając wymaga, aby przedmiot zamówienia był świadczony przez wykonawcę, który posiada wdrożony system zarządzania jakością w oparciu o standard ISO-9001 i IRIS.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, oprócz tego musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie przeglądu poziomu trzeciego lub naprawy 4 lub 5 poziomu utrzymania co najmniej czterech EZT o wartości nie mniejszej niż milion złotych.

Jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest cena.