Działania Przewozy pasażerskie Wiadomości

Integracja ŁKA z autobusami PKS. Nowe połączenia

Integracja ŁKA z autobusami PKS. Nowe połączenia fot. ŁKA

Oferta łódzkiego przewoźnika skierowana jest do osób wykluczonych komunikacyjnie, nie posiadających własnego środka transportu. Ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej czy instytucji publicznych, poprzez zintegrowanie rozkładów jazdy przewoźników kolejowych i autobusowych oraz wprowadzenie jednego zintegrowanego biletu na przejazd. Dzięki takiemu rozwiązaniu opłata za przejazd jest o około 20% tańsza od opłaty za bilety zakupione oddzielnie u każdego z przewoźników.

W pierwszym etapie, tj. od września 2019 r. bilet zintegrowany obejmie swoim zasięgiem 401 miejscowości obsługiwanych przez PKS Sieradz, PKS Skierniewice, PKS Łęczyca oraz 88 stacji i przystanków obsługiwanych przez ŁKA. Wspólnie z przewoźnikami autobusowymi wyznaczono stacje styku, na których podróżny będzie przesiadał się z pociągu do autobusu lub odwrotnie. Są to stacje Sieradz, Łask, Ozorków Nowe Miasto, Łęczyca, Skierniewice i Łowicz Główny.

W ramach nowych połączeń autobusowych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna przedstawiła ofertę podniesienia atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, która poprzez integrację taryfową spowoduje zwiększenie efektywności całego systemu transportu zbiorowego w województwie łódzkim.

Nowe połączenia PKS

W ramach Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego, w 2019 r. zostanie utworzonych:

 • 29 autobusowych linii komunikacyjnych
 • 136 skomunikowanych nowych miejscowości
 • 1638 km łącznej długość linii komunikacyjnych
 • 1058 planowanych obsługiwanych przystanków
 • 32.848 planowanych kursów realizowanych w okresie 1.09.2019 r. – 31.12. 2019 r.
 • 1.721.122 planowanych wozokilometrów realizowanych w okresie 1.09.2019 r. – 31.12. 2019 r.

Przewozy zasięgiem obejmą wszystkie powiaty województwa łódzkiego.

Przykładowe ceny biletów w Ofercie Zintegrowanej

Źródło: ŁKA

Gdzie kupić bilet?
 • W autobusie: bilet u kierowcy można zakupić w relacji w jedną stronę od miejscowości, w której wsiadasz do autobusu z przesiadką w miejscu styku do pociągu. Stacja docelowa zależna od oferty danego przewoźnika autobusowego.
 • W pociągu: bilet u obsługi pociągu można zakupić w relacji w jedną stronę lub “tam/powrót” z dowolnej stacji ŁKA do dowolnej miejscowości ze zintegrowanych tras PKS.

Aktualnie bilet zintegrowany nie jest dostępny w kasach biletowych, biletomatach, ani w sklepach internetowych.

Obowiązujące ulgi

Ulga w opłacie za przejazd obowiązuje  wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA i obejmuje:

 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – ulga 37%,
 • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – ulga 37%,
 • studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia – ulga 51%.

Źródło: ŁKA

Więcej informacji na temat zintegrowanego biletu.

ai/ŁKA