Prawo i przetargi Przewozy towarowe

Duże zamówienie na wagony platformy

Duże zamówienie na wagony platformy Fot. CTL Logistics

CTL Logistics Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na zakup 75 sztuk sprawnych, nowych wagonów platform.

Będą one wykorzystywane w transporcie intermodalnym. Zakup jest realizowany w ramach projektu „Zakup 75 sztuk wagonów platform wykorzystywanych do transportu intermodalnego” dofinansowanego w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na warunkach DAP Stacja kolejowa Jęzor.

 

 

 

 

Oferty na ich dostawę można składać do 2 kwietnia 2020 roku. Decyduje cena. Liczba punktów będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci = Cmin/Cn x waga 100% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ci – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena netto”,

Cmin – najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów,

Cn – cena netto oferty nr „n”.

Jakie wagony platformy?

Przedmiotem zamówienia są platformy budowy specjalnej na trzech wózkach dwuosiowych, przystosowane do przewozu kontenerów. Maksymalna prędkość to 120 km/h.

Konstrukcja musi umożliwiać transport kontenerów o długości: 20, 30 i 40 stopowych. Na jednym segmencie możliwość załadunku następujących kontenerów w konfiguracji:

– 1 kontener 40 stopowy

– 1 kontener 30 stopowy

– 1 lub 2 kontenery 20 stopowe analogicznie na drugim segmencie.

Wagon powinien być wyposażony w standardowe wózki dwuosiowe, wyposażone w zawór ważący z instalacją pneumatyczną. Na każdym wózku musi być na trwale zamocowana tabliczka podająca dane: producenta, rok wytworzenia, nr i serię wózka, typ zaworu samoważącego. Wagon musi mieć konstrukcję umożliwiającego jego podniesienie za pomocą dźwigników śrubowych, dźwigu. Miejsca podnoszenia powinny być oznaczone.

Wagon powinien być przystosowany do komunikacji międzynarodowej zgodnie z TSI Wagony towarowe.

Długość ładunkowa każdego wagonu to 80 stóp.

Harmonogram dostaw

Wagony mają być dostarczane po 25 sztuk, według następującego harmonogramu:

25 sztuk wagonów do 30 września 2021 roku;

25 sztuk wagonów do 15 grudnia 2021 roku;

25 sztuk wagonów do 30 kwietnia 2022 roku.

Zakup wagonów będzie dofinansowany z środków unijnych.